infografika Międzynarodowego Sympozjum Naukowego

10.05-12.05.2023 MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE - CERAMIKA WYPALANA DREWNEM

Opublikowano 10 maja 2023

  

 

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE -

CERAMIKA WYPALANA DREWNEM


POD PATRONATEM AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

 100 LAT PRACOWNI CERAMIKI - PAMIĘCI PANI PROFESOR WANDY GOLAKOWSKIEJ

10 - 12 MAJA 2023

 

Termin:

10 - 12 maj 2023 r. Czas trwania: 3 dni.

 

Cele sympozjum naukowego Ceramika wypalana drewnem:

 • wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu ceramiki wypalanej drewnem (prelekcje i prezentacje multimedialne dla uczestników sympozjum)
 • czynny udział w wypale prac ceramicznych w piecu opalanym drewnem w Pracowni Ceramiki oraz budowa i wypał pieca plenerowego opalanego drewnem
 • nawiązanie długoterminowej współpracy z pracowniami ceramiki na wyższych uczelniach
  artystycznych w kraju i za granicą.

 

Plan sympozjum:

 • 10.05.2023 (środa)

ASP w Warszawie, Aula, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39, 00-347 Warszawa

13:00 – 15:30 – rozpoczęcie sympozjum – prelekcje, prezentacje multimedialne

15:30 – 16:00 – przerwa

16:00 – 18:00 – druga część prelekcji

18:00 – 18:30 – panel dyskusyjny

19:00 – wernisaż - prezentacja prac zrealizowanych w ramach projektu „Rzeźba w porcelanie, porcelana w rzeźbie” Koła Naukowego “Nowa Ceramika”, dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" 

 • 11.05.2023 (czwartek)

08:00 – rozpalenie pieca w Pracowni Ceramiki, 1.3 w budynku Wydziału Rzeźby przy ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa

12:00 – rozpalenie pieca plenerowego (na zewnątrz budynku - parking)

14:00 – przerwa obiadowa

23:00 - 24:00 – zakończenie wypału 

 • 12.05.2023 (piątek)

12:00 – podsumowanie sympozjum w Pracowni Ceramiki, ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa

 

Szczegółowy harmonogram:

Szczegółowy Harmonogram plik do pobrania

 

Prelegenci:

 1. dr KAROLINA WOLSKA-PABIAN, Muzeum Narodowe w Warszawie

 „100 lat Pracowni Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rys historyczny”
 100th anniversary of the Ceramics Studio of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Historical outline.

 1. dr MICHAŁ PUSZCZYŃSKI ASP WROCŁAW

„Ceramika wypalana drewnem – praktyka, kontekst, perspektywy”.
Wood-fired ceramics – practice, context, perspectives.

 1. dr ALICJA BUŁAWKA-FANKIDEJSKA , Wydział Rzeźby i Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 „Wypalanie ceramiki drewnem, redukcyjna atmosfera, aplikacja sody. Doświadczenia z wypałów ceramiki na Łotwie i w Danii.”
„Woodfirings, reduction atmosphere, application of soda. My experience of firing ceramics in Latvia and Denmark.”

 1. GRZEGORZ OŚRÓDKA (Szczecin)

„Piece do wypału ceramiki opalane drewnem. Doświadczenia garncarza, doświadczenia zduna.”
Wood-fired pottery kilns. The experience of a potter, the experience of a kiln fitter.

 1. Mateusz Grobelny, Bolesławiec

„Akwarium ognia i MPC”.
„Acquarium of Fire and a Mobile Ceramic Kiln”.

 

Organizator:

 • Pracownia Ceramiki Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Koło Naukowe “Nowa Ceramika”

 

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Stanisław Brach prof. uczelni   (przewodniczący)
 • Jerzy Mróz  Przewodniczący Koła Naukowego “Nowa Ceramika”
 • Katarzyna Kalicka
 • Filip Musiał
 • Jan Jaworski-Brach
 • Eliasz Hułas
 • Aleksandra Starzyńska
 • Wanda Wolf

 

Komitet naukowy:

 • dr hab. Stanisław Brach  (przewodniczący)
 • Prof. Krzysztof Rozpondek
 • dr hab. Katarzyna Jóżwiak-Moskal
 • dr hab. Alicja Kupiec
 • dr hab. Robert Bucek
 • dr Karolina Wolska-Pabian
 • dr Bożena Kostuch
 • dr Barbara Banaś
 • dr Marta Wróblewska
 • dr Michał Puszczyński
 • dr Piotr Lorek

 

Partnerzy:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Ceramika Paradyż
 • Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych OZMO Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Rzeźby Ceramicznej
 • Czasopismo Szkło i Ceramika

 

Uczestnicy:

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Akademia sztuk Pięknych w Katowice
 • Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie, Litwa,  Vilnius Academy of Arts
 • Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Czechy, UP v Olomouci
 • Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie
 • Państwowa Akademia Sztuk Dekoracyjnych i Stosowanych oraz Projektowania w Kijowie
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
 • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • Instytut Sztuk Pięknych - Uniwersytet Rzeszowski
 • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
 • Stowarzyszenie KERAMOS
 • Licea Plastyczne

 

Kontakt:

 • dr hab. Stanisław Brach, prof. uczelni 

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Pracownia Ceramiki

Spokojna 15, 01-044 Warszawa

e-mail: ceramika.rzezba@asp.waw.pl; stanislaw.brach@asp.waw.pl

tel. + 48 604 509 107

 • Jerzy Mróz, przewodniczący Koła Naukowego „Nowa Ceramika”

e-mail: jerzymroz@asp.waw.pl

tel. +48 793 399 087