Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

CERAMIKA WYPALANA DREWNEM POD PATRONATEM AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE

100 LAT PRACOWNI CERAMIKI
PAMIĘCI PANI PROFESOR WANDY GOLAKOWSKIEJ 10 – 12 MAJA 2023

Termin:
10 – 12 maj 2023 r. Czas trwania: 3 dni.

Cele sympozjum naukowego Ceramika wypalana drewnem:

 • wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu ceramiki wypalanej drewnem (prelekcje i prezentacje multimedialne dla uczestników sympozjum)
 • czynny udział w wypale prac ceramicznych w piecu opalanym drewnem w Pracowni Ceramiki oraz budowa i wypał pieca plenerowego opalanego drewnem
 • nawiązanie długoterminowej współpracy z pracowniami ceramiki na wyższych uczelniach
  artystycznych w kraju i za granicą.

Plan sympozjum

10.05.2023 (środa)

ASP w Warszawie, Aula, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39, 00-347 Warszawa

 • 13:00 – 15:30 – rozpoczęcie sympozjum – prelekcje, prezentacje multimedialne
 • 15:30 – 16:00 – przerwa
 • 16:00 – 18:00 – druga część prelekcji
 • 18:00 – 18:30 – panel dyskusyjny
 • 19:00 – wernisaż – prezentacja prac zrealizowanych w ramach projektu „Rzeźba w porcelanie, porcelana w rzeźbie” Koła Naukowego “Nowa Ceramika”, dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

11.05.2023 (czwartek)

 • 08:00 – rozpalenie pieca w Pracowni Ceramiki, 1.3 w budynku Wydziału Rzeźby przy ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa
 • 12:00 – rozpalenie pieca plenerowego (na zewnątrz budynku – parking)
 • 14:00 – przerwa obiadowa
 • 23:00 – 24:00 – zakończenie wypału

12.05.2023 (piątek)

12:00 – podsumowanie sympozjum w Pracowni Ceramiki, ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa

Szczegółowy harmonogram:

Szczegółowy Harmonogram plik do pobrania

Prelegenci

 1. dr KAROLINA WOLSKA-PABIAN, Muzeum Narodowe w Warszawie

 „100 lat Pracowni Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rys historyczny”
100th anniversary of the Ceramics Studio of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Historical outline.

 1. dr MICHAŁ PUSZCZYŃSKI ASP WROCŁAW

„Ceramika wypalana drewnem – praktyka, kontekst, perspektywy”.
Wood-fired ceramics – practice, context, perspectives.

 1. dr ALICJA BUŁAWKA-FANKIDEJSKA , Wydział Rzeźby i Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 „Wypalanie ceramiki drewnem, redukcyjna atmosfera, aplikacja sody. Doświadczenia z wypałów ceramiki na Łotwie i w Danii.”
„Woodfirings, reduction atmosphere, application of soda. My experience of firing ceramics in Latvia and Denmark.”

 1. GRZEGORZ OŚRÓDKA (Szczecin)

„Piece do wypału ceramiki opalane drewnem. Doświadczenia garncarza, doświadczenia zduna.”
Wood-fired pottery kilns. The experience of a potter, the experience of a kiln fitter.

 1. Mateusz Grobelny, Bolesławiec

„Akwarium ognia i MPC”.
„Acquarium of Fire and a Mobile Ceramic Kiln”.

Organizator

Pracownia Ceramiki Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Koło Naukowe “Nowa Ceramika”

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Stanisław Brach prof. uczelni   (przewodniczący)
 • Jerzy Mróz  Przewodniczący Koła Naukowego “Nowa Ceramika”
 • Katarzyna Kalicka
 • Filip Musiał
 • Jan Jaworski-Brach
 • Eliasz Hułas
 • Aleksandra Starzyńska
 • Wanda Wolf

Komitet naukowy:

 • dr hab. Stanisław Brach  (przewodniczący)
 • Prof. Krzysztof Rozpondek
 • dr hab. Katarzyna Jóżwiak-Moskal
 • dr hab. Alicja Kupiec
 • dr hab. Robert Bucek
 • dr Karolina Wolska-Pabian
 • dr Bożena Kostuch
 • dr Barbara Banaś
 • dr Marta Wróblewska
 • dr Michał Puszczyński
 • dr Piotr Lorek

Partnerzy

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Ceramika Paradyż
 • Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych OZMO Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Rzeźby Ceramicznej
 • Czasopismo Szkło i Ceramika

Uczestnicy

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Akademia sztuk Pięknych w Katowice
 • Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie, Litwa,  Vilnius Academy of Arts
 • Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Czechy, UP v Olomouci
 • Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie
 • Państwowa Akademia Sztuk Dekoracyjnych i Stosowanych oraz Projektowania w Kijowie
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
 • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • Instytut Sztuk Pięknych – Uniwersytet Rzeszowski
 • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
 • Stowarzyszenie KERAMOS
 • Licea Plastyczne

Kontakt

 • Jerzy Mróz, przewodniczący Koła Naukowego „Nowa Ceramika”

  e-mail: jerzymroz@asp.waw.pl

  tel. +48 793 399 087