Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Program

Podstawowym kryterium programowym naszego Wydziału jest przede wszystkim: wielopłaszczyznowość studiów oraz wprowadzenie w życie założeń, polegających na integracji i całościowym pojmowaniu problematyki rzeźbiarskiej we wszystkich jej aspektach. Obecnie student może dokonywać wyboru według własnych predylekcji i intelektualnych przesłanek: od rzeźby kreowanej w oparciu o studium z natury po koncepcję rzeźby, rozumianą jako wyszukaną i wystudiowaną formę „czasoprzestrzeni”. Wyróżnikiem programowym jest także obligatoryjny wybór przez studenta, jednej z dwóch, pracowni specjalizacji.

Wyraźna indywidualizacja programowa Pracowni Rzeźby dają studentowi szansę poznania procesu twórczego opartego zarówno na tradycyjnym studium z natury, także poprzez koncepcję rzeźby rozumianej jako złożona forma czasoprzestrzenna, aż po interdyscyplinarne działania przestrzenne, czy aktywność w przestrzeni publicznej. Możliwości swobodnego wyboru wiodących pracowni rzeźby, specjalizacji i technik rzeźbiarskich są wynikiem założonego przed laty systemu indywidualizacji kształcenia. Student ma także prawo wyboru pracowni o podobnym zakresie dydaktycznym na innych Wydziałach ASP.

Generalnie, proces kształcenia (szczególnie w pracowniach wiodących) opiera się na bardzo zindywidualizowanym kontakcie dydaktyk – student. Służy bowiem wyodrębnieniu tych najbardziej indywidualnych predyspozycji przyszłego artysty.

Bardzo cenimy sobie częste wyjazdy naszych studentów na stypendia zagraniczne, oraz ich samodzielny udział w konkursach projektowych. Od wielu lat intensywnie działają Koła Naukowe Wydziału Rzeźby, realizując zarówno pozadydaktyczne projekty badawcze, jak i szeroko pojętą animację kulturalną – to również ważne pola szukania aktywności indywidualnej.

W roku akademickim 2011/2012 wprowadzono nową strukturę Wydziału. A oto ona: mamy teraz trzy katedry: Katedra Rzeźby, Katedra Rysunku i Malarstwa, Katedra Działań Przestrzennych oraz Zakład Technik Rzeźbiarskich.