Zdjęcie z wystawy "Cukier Woszczyński"

28.02-20.03.22 "Przenikanie", Cukier - Woszczyński

Opublikowano 8 maja 2023

 

Tytuł:

"Przenikanie", Cukier - Woszczyński

Data:

28 lutego - 20 marca 2022

Miejsce:

Galeria Punkty Wydziału Rzeźby

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 -2 piętro

Opis:

Wystawa "Przenikanie", Cukier - Woszczyński w Galerii Punkty jest prezentacją rzeźb Stanisława Cukra, który studiował u prof. T. Łodziany i prof. Z. Demkowskiej na Wydziale Rzeźby i pracował jako wykładowca w latach 80. XX w. w Katedrze medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej na macierzystej uczelni.

Wiąże się także z 30-leciem pracy jako pedagoga (w tym 25-leciem na Wydziale Rzeźby) prof. Mariusza Woszczyńskiego. Do wystawy przygotowywany jest katalog oraz pojawi się osobna publikacja monograficzna o obrazach i rysunkach M. Woszczyńskiego pt. "Podróż" wydana przez Sekcję Wydawniczą ASP w Warszawie.

W przestrzeni galerii wystawiono rzeżby, płaskorzeżby i medale St. Cukra w autorskim wyborze z lat 1996- 2021. Na wystawie pokazano obrazy M. Woszczyńskiego z lat 1989- 2021 oraz wybór reprodukcji prac z serii scen bazarowych, pejzaży południowych i krajobrazów kresowych wyświetlanych na ekranach wizualnych.

Stanisław Cukier

Urodził się w 1954 r. w Zakopanem. W 1976 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1976-1981 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Tadeusza Łodziany. W 1981 r. zrealizował dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Zofii Demkowskiej. W latach 1981-1986 pracował jako wykładowca w katedrze medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Od 1982 r. jest członkiem FIDEM (Federation Internationale de la Medaille). Od 1987 r. z rodziną mieszka w Zakopanem, aktywnie pracuje twórczo. Jego materiałem rzeźbiarskim jest brąz odlewany techniką traconego wosku oraz kamień. W latach 1994-2019 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara. Od 1981 r. bierze udział w wystawach rzeźby i medalierstwa w kraju i za granicą. W 2009, 2010, 2012 i 2016 r. uczestniczył w plenerach rzeźby granitowej w Strzegomiu, gdzie wykonał dwumetrowe rzeźby Macierzyństwo, Spacer-Ich Dwoje, Tenisistka i Michał Archanioł. W 2016 r. zrealizował pomnik Jana Pawła II w Jabłonce.
 

Mariusz Woszczyński

Urodził się w 1965 r. w Warszawie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W latach 1985-1990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom otrzymał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, z aneksem z grafiki warsztatowej w pracowni R. Strenta. W latach 1990-1994 był asystentem w pracowni malarstwa prof. T. Pągowskiej oraz w pracowni malarstwa, trzech pracowniach rysunku i w pracowni rzeźby na Wydziale Grafiki. Od 1996 r. pracuje na Wydziale Rzeźby w pracowniach rysunku prof. Zofii Glazer oraz prof. Jacka Sienickiego. Od 2005 r. prowadzi pracownię rysunku i malarstwa. Profesor sztuk plastycznych (2015). W latach 2012-2015 prowadził pracownię malarstwa i rysunku w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę.
 

Katalog towarzyszący wystawie:

 

Filmy o autorach wystawy zrealizowane przez WOT TVP3:

Zdjęcia z wystawy: