Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

O wydziale

Podstawowymi kryteriami programowymi naszego wydziału są wielopłaszczyznowość studiów oraz wprowadzenie w życie założeń integracji i całościowego pojmowania problematyki rzeźbiarskiej we wszystkich jej aspektach. Wyróżnikiem programowym jest także obligatoryjny wybór przez studenta, jednej z dwóch, pracowni specjalizacji.

Wyraźna indywidualizacja programowa Pracowni Rzeźby daje studentowi szansę poznania procesu twórczego opartego zarówno na tradycyjnym studium z natury, jak i koncepcji rzeźby rozumianej jako złożona forma czasoprzestrzenna aż po interdyscyplinarne działania przestrzenne czy aktywność w przestrzeni publicznej. Możliwości swobodnego wyboru wiodących pracowni rzeźby, specjalizacji i technik rzeźbiarskich są wynikiem przyjętego przed laty systemu indywidualizacji kształcenia. Student ma także prawo wyboru pracowni o podobnym zakresie dydaktycznym na innych wydziałach ASP w Warszawie.

Proces kształcenia, szczególnie w pracowniach wiodących, opiera się na zindywidualizowanym kontakcie dydaktyk–student. Służy wyodrębnieniu jednostkowych predyspozycji przyszłego artysty.

Bardzo cenimy sobie częste wyjazdy naszych studentów na stypendia zagraniczne oraz ich samodzielny udział w konkursach projektowych. Na wydziale od wielu lat intensywnie działają koła naukowe, realizujące zarówno pozadydaktyczne projekty badawcze, jak i szeroko pojętą animację kulturalną. Są to ważne pola szukania indywidualnej aktywności.

Nowoczesne zaplecze warsztatowe

Dziekanat i większość specjalistycznych pracowni wydziału mieszczą się w nowej siedzibie przy ulicy Spokojnej 15. Wydziałowe pracownie znajdują się też przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37 i Krakowskim Przedmieściu 5. W ostatnich latach infrastruktura techniczna i zaplecze warsztatowe wydziału zostały gruntownie zmodernizowane – szczyci się on nowoczesnym zapleczem warsztatowym, szczególnie warsztatami technik rzeźbiarskich: odlewnictwa artystycznego, ceramiki, kamienia i drewna.