Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Anatomia

Program zajęć z anatomii dla Wydziału Rzeźby 

Materiał dydaktyczny obejmuje wiedzę anatomiczną w zakresie podstawowym i zaawansowanym. Poziom i zakres ćwiczeń jest dostosowany do konkretnych potrzeb danego studenta. Indywidualna korekta.
Zajęcia łączą wykłady teoretyczne z ćwiczeniami warsztatowymi z zakresu rzeźby i rysunku.

Wiedza anatomiczna pozwala na swobodne odwzorowywanie rzeczywistości oraz na jej przetwarzanie. Definiowanie takich zjawisk w sztuce jak bryła głowy w sposób rzeźbiarski, rysunkowy, czy też w wirtualnym świecie komputerowym. Umiejętność  dokonania analizy, obserwacji i  weryfikacja wniosków daje przekaz artystyczny zrozumiały  dla odbiorcy o bardzo szerokim zasięgu.

 

Zagadnienia

 • analizy budowy postaci ludzkiej, konstrukcji aktu
 • wyszczególnienie proporcji ludzkiego ciała
 • moduły ludzkiego ciała (np. kość mostka)
 • detale ludzkiego ciał (szczegółowa budowa oka jako aparatu widzenia, ucha, dłoni)
 • omówienie i wyszczególnienie różnic zachodzących  w budowie ras ludzkich
 • omówienie różnic w budowie między kobietą a mężczyzną
 • analiza proporcji względem wieku (dziecko, młodzieniec, dojrzały mężczyzna, starzec)
 • analiza porównawcza typologii wg. Hipokratesa a Kretschmera
 • szczegółowa  analiza budowy anatomicznej kośćca
 • ćwiczenia rysunkowe szkieletu
 • budowy stawów i motoryki ruchowej, budowa kończyn
 • analiza i budowa czaszki
 • symbolika czaszki i kośćca jako elementów wypowiedzi artystycznej na przestrzeni wieków
 • budowa mięśniowa
 • zagadnienie tonusu ludzkiego ciała
 • mięśnie mimiczne
 • budowa mięśni kończyn i torsu
 • zagadnienie portretu
 • mowa ciała, analiza gestów
 • podstawy perspektywy
 • ciało w przestrzeni, ciało w perspektywie
 • ciało w ruchu
 • skóra: funkcja , budowa, faktura