prof. Hanna Jelonek

e-ma­il: hanna.jelonek@asp.waw.pl

Hanna Jelonek studiowała na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (lata 1976 – 1978), a od roku akademickiego 1978/1979 na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pracowni Rzeźby powadzonej przez prof. Kazimierza Gustawa Zemłę. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1981 roku ze specjalizacji medalierstwa pod opieką promotorską prof. Zofii Demkowskiej.

W roku akademickim 1985/86, jako stypendystka Rządu Włoskiego, kontynuowała studia w Szkole Sztuki Medalierskiej w Rzymie (Scuola dell’Arte Della Medaglia presso la Zecca Romana), otrzymując wraz z zaliczeniem studiów, Pochwałę Rady Szkoły.

Od roku 1990 podjęła pracę na macierzystym Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jako asystentka w Pracowni Medalierstwa i Małej Formy Rzeźbiarskiej, prowadzonej przez  prof. Piotra Gawrona. Od 2004 roku jest prowadzącą Pracownię Medalierstwa. Stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych uzyskała w 1998 roku na swojej macierzystej uczelni. Habilitowała się w 2005 roku. W roku 2020 uzyskała tytuł profesorski.

W latach 2012-2019 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Rzeźby.

Od czasu ukończenia studiów uczestniczy w wielu wystawach oraz konkursach krajowych i zagranicznych, prezentując dorobek medalierski, rzeźbiarski i rysunkowy. Prace jej autorstwa znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz w British Museum. Należy do Międzynarodowej Federacji Medalu Artystycznego – FIDEM (International Art Medal Federation), pełniąc także funkcje Członka Zarządu Głównego FIDEM oraz Delegata Krajowego FIDEM.

Nagrody w konkursach, m.in.:
  • 2018 – “British Art Medal Society’s Struck Medal Award”, Międzynarodowa nagroda przyznawana przez BAMS – Brytyjskie Stowarzyszenia Medalu artystycznego, za najlepszy medal bity (tj. powstały technika menniczą) za rok 2018, fundacji firmy Fattorini. Nagrodzony medal: “100 lat Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej, 1912 – 2012”.
  • 2011 – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na projekt statuetki „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP”. Organizator konkursu: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej – Warszawa.
  • 2003 – I Nagroda w konkursie na medal bity “Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904 – 2004”.
  • 1997 – Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim na medal menniczy, upamiętniający tysiąc lat Gdańska. Realizacja, praca pt. ”Milenium Gdańska 997-1997″.
  • 1996 – Złoty Medal za rzeźbę “GURU II”; Salon Rzeźby Wiosna 1996. Galeria ZAR w Warszawie.