Pracownia Rzeźby w Architekturze

V semestr         III-go roku studiów licencjackich    -obligatoryjny

VI semestr       III-go roku studiów licencjackich    -specjalizacja fakultatywna

I i II semestr     I rok studiów magisterskich               -specjalizacja fakultatywna

Prowadzący:

dr Andrzej Sołyga

as. mgr Paweł Mysera

Program pracowni

Zadaniem pracowni jest zapoznanie  i pogłębienie świadomości studentów o możliwej i uzasadnionej potrzebie obecności wartości artystycznych w przestrzeni publicznej.

Proponowane ćwiczenia mają na celu kreatywne uczestnictwo studentów w tworzeniu przestrzeni publicznej: poprzez jej przekształcanie, porządkowanie (tworzenie ładu przestrzennego) oraz propozycje autorskiej interwencji – idei artystycznej.

 

Polem działania jest zarówno szeroko pojęty krajobraz zurbanizowany, jak też poszczególne obiekty architektury.

 

Zadaniom towarzyszą problemy:

– formalna analiza konkretnej przestrzeni – dokumentacja/inwentaryzacja.

– poznanie i prowadzenie analiz oczekiwań społecznych (partycypacja użytkowników przestrzeni).

– poszukiwanie tożsamości miejsc, identyfikacji wartości kulturowych.

– uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych.

 

Uczestnictwo we współtworzeniu przestrzeni rozumiemy przez propozycję konkretnych projektów rzeźbiarskich z ich profesjonalną prezentacją.