Pracownia Podstaw Projektowania Przestrzennego

Prowadzący:

dr hab. prof. ASP Maciej Aleksandrowicz

Program pracowni

Pracownia Podstaw Projektowania Przestrzennego  dawniej Pracownia Brył i Płaszczyzn prowadzona przez wiele lat przez Oskara Hansena później przez Kazimierza Ryszkę. Wiele założeń i zagadnień programowych wprowadzonych przez w/w profesorów jest obecna w dzisiejszej dydaktyce.
Program wprowadza studentów w zagadnienia stosowania języka sztuk wizualnych, definiowanie pojęć z zakresu psychofiziologii widzenia, analizy i interpretacji zjawisk wizualnych. W szczególny sposób jest traktowana przestrzeń, która stanowi pierwotny środek wyrazu. Zadania w trakcie postępu umiejętności i wiedzy zakładają zwiększanie samodzielności i odpowiedzialności.