Pracownia Komputerowa

Prowadzący: mgr Ryszard Zimek

 

Program pracowni

W ramach Pracowni Komputerowej prowadzone są dwa typy zajęć: Podstawy projektowania komputerowego oraz Portfolio.W ramach zajęć studenci opracowują własne projekty powstające w ramach innych pracowni. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej i świadomej pracy z graficznymi materiałami cyfrowymi od momentu ich powstania (cyfrowy aparat fotograficzny, skaner) poprzez ich edycję i łączenie (Camera RawPhotoshop, Illustrator, InDesign) po publikowanie.

Znajomość graficznych technologii cyfrowych pozwoli studentom (a później absolwentom) w sposób twórczy nie tylko dokumentować oraz prezentować swoje dokonania tj. stworzyć własne portfolio, ale również otworzy możliwości wykorzystywania technologii cyfrowych w pracy rzeźbiarskiej. Zajęcia odbywają się w jednej z dużych sal komputerowych na terenie ASP. Dodatkowo studenci mają swobodny dostęp do pięciu stanowisk komputerowych w budynku macierzystego wydziału. Oprogramowanie dostępne w ramach pracowni to m.in. Photoshop, Camera Raw, Illustrator, Indesign, Premier Pro, After Effects czy 3DS Max, Maya, Zbrush, Blender.

Galeria prezentuje typowe zadania podejmowane w czasie trwania zajęć. Wszystkie pliki pochodzą z archiwum Wydziału Rzeźby.