Otwarta Pracownia Rzeźby

OTWARTA PRACOWNIA RZEŹBY
II, III, IV, V rok – wszystkie Wydziały oraz I rok Wydziału Malarstwa

Prowadzący:
prof. ASP dr hab. Jakub Łęcki
as. dr Piotr Szulkowski

Program zajęć:

Semestr I
Zajęcia oparte na analizie natury, obserwacji anatomicznej, jak również cech charakterystycznych związanych z obiektem studiów.
Główny nacisk w programie studiów położony jest na trójwymiarowość formy, zagadnienia fakturalne, napięciowe, związane z kontrastami, kompozycją.
W trakcie zajęć studenci poznają podstawy technologiczne związane z procesem rzeźbienia (konstrukcja rzeźbiarska, nakładanie gliny, przygotowanie i poznawanie podstawowego stanowiska pracy rzeźbiarza, jak również wykonanie formy i odlewu pozytywowego w gipsie rzeźby).
W programie poruszane są również zagadnienia związane z wstępnymi projektami koncepcyjnymi pracy (szkice, rysunki, opisy), jak również w fazie końcowo-przeglądowej aranżacji przestrzennej przy ekspozycji semestralnej.
Bardzo ważnym elementem zajęć rzeźbiarskich jest forma korekt, dyskusji, mini wykładów związanych z abstrakcyjnym myśleniem przestrzennym, trójwymiarowym, nastawionych na pobudzenie twórczej kreatywności (studenci zobowiązani są do gromadzenia swoich notatek, szkiców, dokumentacji w różnej formie przekazu).

Semestr II
Pogłębienie i analizowanie poruszanych w semestrze I zagadnień rzeźbiarskich.
Rozszerzenie profilu zajęć w kierunku bardziej abstrakcyjnego i kreatywnego myślenia koncepcyjnego. W dalszym ciągu bazą wyjściową wszystkich ćwiczeń jest trójwymiarowość formy, jej struktura i budowa przestrzenna. Głównym celem w II semestrze jest sprowokowanie do swobodnego poruszania się przy pomocy plastycznych środków wyrazu w trójwymiarowejprzestrzeni jaką jest rzeźba.
Indywidualny tryb konsultacji dla każdego adepta sztuki (specjalizacja rzeźba, aneks, dyplom) pozwala na bardziej szczegółowe i analityczne przestudiowanie problemów artystycznych, z jakimi dany student styka się w trakcie zajęć.