dr hab. Jakub Łęcki, prof. ASP

e-ma­il: jakub.lecki@asp.waw.pl

 

Jakub Łęcki urodził się w 1961 r. w Warszawie. Studiował w latach 1983–1985 w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby, a następnie na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1989 r. w pracowni prof. Stanisława Kulona. Praca dyplomowa wystawiona została w 1990 r. na Przeglądzie Najlepszych Dyplomów w Toruniu.

Od 1990 do 2005 r. był asystentem na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w pracowniach prof. Jana Kucza, prof. Stanisława Kulona oraz prof. Adama Myjaka – rektora ASP. Obecnie prowadzi zajęcia z rzeźby na macierzystym wydziale oraz na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP.

W 1997 r. uzyskał kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuk plastycznych  w dyscyplinie artystycznej: rzeźba na ASP w Warszawie. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od 2012 r. profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Zdobył główną nagrodę Grand Prix w 2003 r. na Międzynarodowym Konkursie SATYRYKON w Legnicy. W 2005 r. otrzymał Nagrodę  za rzeźbę „Telewizja” w ogólnopolskim konkursie „Telemagia”, organizowanym przez Muzeum Karykatury w Warszawie i pismo „Teletydzień”, a w 2006 r. Nagrodę Specjalną za rzeźbę „Cymbały polskie” w ogólnopolskim konkursie „Tuba Satirica” w Toruniu.