Wykaz przedmiotów wraz z pkt. ECTS studia jednolite magisterskie

 

Wykaz przedmiotów z punktami ECTS

Rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

 

    Rok: I                                              Semestr: 1

Nazwa przedmiotu

       ECTS

rzeźba

          11

rysunek

           9

podstawy projektowania przestrzennego

           4

technika do wyboru*

           2

historia sztuki

           1

słownik sztuki

           2

język obcy

           1

wychowanie fizyczne

           0

 

 

    Rok: I                                             Semestr: 2

rzeźba

          11

rysunek

           8

podstawy projektowania przestrzennego

           4

technika do wyboru

           2

anatomia

           1

historia sztuki

           1

słownik sztuki

           2

język obcy

           1

wychowanie fizyczne

           0

 

 

    Rok: II                                              Semestr: 3

rzeźba

           9

rysunek

           7

podstawy projektowania przestrzennego

           6

liternictwo

           2

technika do wyboru

           2

historia sztuki

           1

język obcy

           1

historia filozofii

           2

 

 

    Rok: II                                             Semestr: 4

rzeźba

           8

rysunek

           6

podstawy projektowania przestrzennego

           6

liternictwo

           2

technika do wyboru

           2

historia sztuki

           1

historia filozofii

           2

estetyka

           2

język obcy

           1

 

 

 

    Rok: III                                           Semestr: 5

Nazwa przedmiotu

       ECTS

rzeźba

          10

rysunek

           8

medalierstwo

           4

technika do wyboru

           2

rzeźba w architekturze

           4

historia sztuki

           1

język obcy

           1

 

    Rok: III                                           Semestr: 6

rzeźba

          11

rysunek

           7

specjalizacja do wyboru**

           6

technika do wyboru

           2

malarstwo

           2

historia sztuki

           1

język obcy

           1

 

    Rok: IV                                             Semestr: 7

Nazwa przedmiotu

       ECTS

rzeźba

          8

rysunek

          5

specjalizacja do wyboru

          6

technika do wyboru

          2

grafika warsztatowa

          2

historia rzeźby polskiej

          2

wykład

          2

konwersatorium

          3

 

 

     Rok: IV                                            Semestr: 8

rzeźba

          7

rysunek

          6

specjalizacja do wyboru

          7

technika do wyboru

          2

wykład

          2

historia rzeźby polskiej

          2

proseminarium

          4

 

    Rok: V                                            Semestr: 9

rzeźba

          13

rysunek

          10

seminarium dyplomowe

            6

aneks do wyboru***

            1

 

    Rok: V                                             Semestr: 10

rzeźba

          14

portfolio

            6

seminarium dyplomowe – konsultacje

            6

aneks do wyboru

            4

 

     * Techniki do wyboru: ceramika, drewno, kamień i brąz

       Spośród wszystkich technik student musi wybrać trzy i zaliczyć je w trakcie pierwszych ośmiu

       semestrów studiów jednolitych magisterskich. Jednocześnie student zobowiązany jest do

       uczęszczania na zajęcia z technik podczas całego cyklu studiów ( nie dotyczy 5 roku ).

 

  ** Specjalizacje do wyboru: medalierstwo i rzeźba w architekturze. Student wybiera

       jedną specjalizację na 6 semestrze i kontynuuje do 8 semestru włącznie, czyli do

       ukończenia 4 roku studiów

 

 *** Obowiązkowe aneksy do dyplomów można wykonywać z: rysunku, malarstwa, grafiki  

        warsztatowej, fotografii, specjalizacji: medalierstwa, rzeźby w architekturze oraz

        technik; ceramiki drewna, kamienia i brązu.