Wykaz przedmiotów wraz z pkt. ECTS studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2019/2020

Wykaz przedmiotów z punktami ECTS

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 

    Rok: I                                              Semestr: 1

Nazwa przedmiotu

       ECTS

rzeźba

           8

rysunek

           5

specjalizacja do wyboru*

           6

technika do wyboru**

           2

grafika warsztatowa

           2

słownik rzeźby polskiej

           2

wykład

           2

konwersatorium

           3

 

 

    Rok: I                                             Semestr: 2

rzeźba

          7

rysunek

           6

specjalizacja do wyboru

           7

technika do wyboru

           2

wykład

           2

historia rzeźby polskiej

           2

proseminarium

           4

   
   

 

 

    Rok: II                                              Semestr: 3

rzeźba

           13

rysunek

           10

seminarium dyplomowe

           6

aneks do wyboru***

           1

   
   
   
   

 

    Rok: II                                             Semestr: 4

rzeźba

         14

portfolio

seminarium dyplomowe – konsultacje

aneks do wyboru

          6

          6

          4

   
   
   
   
   
   
   


* Specjalizacje do wyboru: medalierstwo i rzeźba w architekturze. Student wybiera jedną specjalizację i kontynuuje ją do 2 semestru włącznie.

**Techniki do wyboru: ceramika, drewno, kamień i brąz.
Student uczęszcza na wybraną technikę/techniki przez dwa semestry studiów.

*** Obowiązkowe aneksy do dyplomów można wykonywać z: rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, fotografii, specjalizacji: medalierstwa, rzeźby w architekturze oraz technik; ceramiki drewna, kamienia i brązu.