Wykaz przedmiotów wraz z pkt. ECTS studia stacjonarne jednolite magisterskie rok akademicki 2019/2020

                                                           

Wykaz przedmiotów z punktami ECTS

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne jednolite magisterskie 

  

  Rok: I                                       Semestr: 1

Nazwa przedmiotu

       ECTS

rzeźba

        10

rysunek

          8

podstawy projektowania przestrzennego

          4

technika do wyboru *

          2

historia sztuki

          1

słownik sztuki

          2

język obcy

          1

wychowanie fizyczne

fotografia

          0

          2

   

     Rok: I                                     Semestr: 2

rzeźba

          9

rysunek

          8

podstawy projektowania przestrzennego

          4

technika do wyboru

          2

anatomia

          1

historia sztuki

          1

słownik sztuki

język obcy

wychowanie fizyczne

          2

          1

          0

fotografia

          2

 

  

    Rok: II                                          Semestr: 3

rzeźba

           9

rysunek

           7

podstawy projektowania przestrzennego

            6

liternictwo

technika do wyboru

historia sztuki

język obcy

historia filozofii

            2

            2

            1

            1

            2

 

   

    Rok: II                                      Semestr: 4

rzeźba

            8

rysunek

            6

podstawy projektowania przestrzennego

            6

liternictwo

technika do wyboru

historia sztuki

historia filozofii

estetyka

język obcy

            2

            2

            1

            2

            2

            1

 

Rok: III                                      Semestr: 5

rzeźba

           10  

rysunek

            8

medalierstwo

            4

technika do wyboru

rzeźba w architekturze

historia sztuki

język obcy

            2

            4

            1

            1               

 

Rok: III                                      Semestr: 6

rzeźba

           11  

rysunek

            7

specjalizacja do wyboru**

            6

technika do wyboru

malarstwo

historia sztuki

język obcy

            2

            2

            1

            1               

 

Rok: IV                                     Semestr: 7

rzeźba

            8  

rysunek

            5
specjalizacja do wyboru             6

technika do wyboru

grafika warsztatowa

historia rzeźby polskiej

wykład

konwesatorium   

            2

            2

            2

            2

            3                

 

Rok: IV                                     Semestr: 8

rzeźba

            7  

rysunek

            6
specjalizacja do wyboru

            7

technika do wyboru

wykład

historia rzeźby polskiej

proseminarium

            2

            2

            2

             4               

 

Rok: V                                      Semestr: 9

rzeźba

           13  

rysunek

           10

seminarium dyplomowe

            6

aneks do wyboru***

            1                 

 

Rok: V                                     Semestr: 10

rzeźba

           10  
portfolio             6
seminarium dyplomowe – konsultacje             6                
aneks do wyboru             4

* Techniki do wyboru: ceramika, drewno, kamień i brąz

Spośród 4 technik student musi wybrać trzy i zaliczyć je w trakcie pierwszych ośmiu

semestrów studiów. Jednocześnie student zobowiązany jest do

uczęszczania na zajęcia z technik podczas całego cyklu studiów.
Techniki dodatkowe można realizować na innych Wydziałach po uzgodnieniu
z prowadzącymi. Czas pełnego zaliczenia danej techniki to minimum jeden semestr, w zależności od programu pracowni.

** Specjalizacje do wyboru: medalierstwo i rzeźba w architekturze. Student wybiera jedną specjalizację na 6 semestrze i kontynuuje do 8 semestru włącznie, czyli do ukończenia 4 roku studiów

*** Obowiązkowe aneksy do dyplomów można wykonywać z: rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, fotografii, specjalizacji: medalierstwa, rzeźby w architekturze oraz technik; ceramiki, drewna, kamienia i brązu.

Z przedmiotów fakultatywnych obowiązuje zaliczenie bez oceny.