Wykaz przedmiotów wraz z pkt. ECTS studia drugiego stopnia

                                                           

Wykaz przedmiotów z punktami ECTS

Rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 

    Rok: I                                       Semestr: 1

Nazwa przedmiotu

       ECTS

rzeźba

          8

rysunek

          5

specjalizacja do wyboru *

          6

technika do wyboru **

          2

grafika warsztatowa

          2

historia rzeźby polskiej

          2

wykład

          2

konwersatorium

          3

 

  

     Rok: I                                     Semestr: 2

rzeźba

          7

rysunek

          6

specjalizacja do wyboru

          7

technika do wyboru

          2

wykład

          2

historia rzeźby polskiej

          2

proseminarium

          4

 

  

    Rok: II                                          Semestr: 3

rzeźba

          13

rysunek

          10

seminarium dyplomowe

            6

aneks do wyboru ***

            1

 

   

    Rok: II                                      Semestr: 4

rzeźba

          14

portfolio

            6

seminarium dyplomowe – konsultacje

            6

aneks do wyboru

            4

 

     * Specjalizacje do wyboru: medalierstwo i rzeźba w architekturze. Student wybiera

        jedną specjalizację i kontynuuje ją do 2 semestru włącznie.

 

   * *Techniki do wyboru: ceramika, drewno, kamień i brąz.

        Student uczęszcza na wybraną technikę/techniki przez dwa semestry studiów.

 

 *** Obowiązkowe aneksy do dyplomów można wykonywać z: rysunku, malarstwa, grafiki  

        warsztatowej, fotografii, specjalizacji: medalierstwa, rzeźby w architekturze oraz

        technik; ceramiki drewna, kamienia i brązu.