Warsztat Technik Odlewnictwa Artystycznego

Prowadzący: 
adi. dr Mieczysław Kozłowski
as. dr Andrzej Łopiński
as. mgr Tomasz Krzpiet

 

Założenia programowe:

1. Celem programowym pracowni jest wypracowanie przez studenta samodzielnego, indywidualnego spojrzenia na realizację formy rzeźbiarskiej korzystając z technik odlewnictwa artystycznego a w szczególności metody traconego wosku, zwracając uwagę na możliwości materiału budowanego modelu realizacyjnego – rzeźby. Program podzielony jest na kilka zagadnień i obejmuje m.in.: rys historyczny procesów technologicznych odlewnictwa, sposoby wykonywania modeli realizacyjnych w wosku, styropianie, glinie, plastelinie, materiałach różnych (wosk jako spoiwo np. drewno plus juta- materiały ulegające całkowitemu spaleniu w temp. 650 stopni).  Proces dochodzenia do ostatecznej formy wyrazu artystycznego projektu rzeźby zaczyna się od konsultacji nad projektem wstępnym i tematem, dyskusją nad technologicznym przetworzeniem pracy na brąz czy aluminium. Poszerzony rozmowami proces w trakcie powstawania projektu przynosi efekt – cel dydaktyczny: świadomość wyboru techniki odlewu, materiału, sposobu wykonania modelu realizacyjnego rzeźby oraz zwrócenie uwagi na artystyczny poziom wyrazu tematu. Ćwiczenia w materiale, z którego ma powstać model realizacyjny, odkrycie charakterystyki materiału, a także otwartość na nietypowe działania bywa często inspiracją poszerzania – przesuwania granic działań artystycznych. Pracownia stara się zagospodarować inwencję rzeźbiarską studenta  nie ingerując i nie narzucając określonego sposobu formalnego prac, dając pole do powstawania rzeźb o zróżnicowanym  charakterze.
 
2. Pracownia posiada zaplecze technologiczne – odlewnię, dzięki czemu studenci są uczestnikami pełnego procesu technologicznego powstawania rzeźby. Obecnie zakres działań związanych z powstawaniem projektów i technologią odbywa się w nowo wybudowanym gmachu przy ulicy Spokojnej 15 w Warszawie. Pomieszczenia pracowni są wyposażone w niezbędne urządzenia zapewniające kompletny proces technologiczny odlewu w brązie. Wyjazdy plenerowe w miesiącach kwietniu i maju do ośrodka ASP Warszawa w Dłużewie, gdzie mieści się plenerowa odlewnia, dopełniają zakres technologii. Powstają tam prace w aluminium na bazie projektów realizacyjnych w styropianie, tutaj stosowana jest także metoda odbijanych modeli.
 
3. Uczestnikami pracowni są studenci Wydziału Rzeźby wszystkich roczników. Pracownia nie posiada systemu obligatoryjnego. Uczestnictwo odbywa się na podstawie corocznych zapisów. Pracownia ma charakter otwarty również dla studentów innych wydziałów. Istnieje od 2008 roku pod nazwą „Warsztat Technik Odlewnictwa Artystycznego”-  powstała na bazie pracowni „Małych Form Rzeźbiarskich” prowadzonej przez  prof. Piotra Gawrona.