Warsztat Technik Odlewnictwa Artystycznego

Prowadzący:                                                                                                                                               

dr Mieczysław Kozłowski
as. kowal. I° Andrzej Łopiński                                                                                                                            

as. mgr Tomasz Krzpiet

 

Założenia programowe

1. Celem programowym pracowni jest wypracowanie przez studenta samodzielnego, indywidualnego spojrzenia na realizację formy rzeźbiarskiej korzystając z technik odlewnictwa artystycznego a w szczególności metody traconego wosku, zwrócenie uwagi na możliwości materiału budowanego modelu realizacyjnego – rzeźby. Program podzielony jest na kilka zagadnień i obejmuje m.in.: rys historyczny procesów technologicznych odlewnictwa, sposoby wykonywania modeli realizacyjnych w wosku, styropianie, glinie, plastelinie, materiałach różnych (wosk jako spoiwo np. drewno plus juta- materiały ulegające całkowitemu spaleniu w temp. 650 stopni).  Proces dochodzenia do ostatecznej formy wyrazu artystycznego projektu rzeźby zaczyna się od konsultacji nad projektem wstępnym i tematem, dyskusją nad technologicznym przetworzeniem pracy na brąz czy aluminium. Poszerzony rozmowami proces w trakcie powstawania projektu przynosi efekt – cel dydaktyczny: świadomość wyboru techniki odlewu, materiału, sposobu wykonania modelu realizacyjnego rzeźby oraz zwrócenie uwagi na artystyczny poziom wyrazu tematu. Swobodne ćwiczenia w materiale, z którego ma powstać model realizacyjny, odkrycie charakterystyki materiału, a także otwartość na nietypowe działania bywa często inspiracją poszerzania – przesuwania granic działań artystycznych. Pracownia stara się zagospodarować inwencję rzeźbiarską studenta  nie ingerując i nie narzucając określonego sposobu formalnego prac dając pole do powstawania rzeźb o zróżnicowanym  charakterze.

 

2. Pracownia posiada zaplecze technologiczne – odlewnię, dzięki czemu studenci są uczestnikami pełnego procesu technologicznego powstawania rzeźby. Wyjazdy plenerowe do ośrodka ASP Warszawa w Dłużewie, gdzie mieści się odlewnia owocują powstaniem kilkunastu prac w roku i dość pokaźnym materiałowym przerobem brązu i aluminium. Studenci poznają pracę narzędziami niezbędnymi do cyzelowania i obróbki brązu, aluminium. Nowy etap pracowni to przeprowadzka do pomieszczeń z profesjonalnym wyposażeniem w powstałym dla potrzeb Wydziału Rzeźby budynku  przy ulicy Spokojnej w Warszawie.

 

3. Uczestnikami pracowni są studenci studiów licencjackich  I – III roku oraz studiów magisterskich I – II rok Wydziału Rzeźby. Pracownia ma charakter otwarty.   Korzystają z jej zaplecza technologicznego studenci oraz pracownie innych wydziałów ASP Warszawa. Istnieje od 2008 roku pod nazwą „Warsztat technik Odlewnictwa Artystycznego”-  powstała na bazie pracowni „Małych Form” prowadzoną  przez  prof. Piotra Gawrona.