Warsztat Technik Fotograficznych

Prowadzący:

mgr. Anna Młotowska

Pracownia Technik Fotograficznych na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych prowadzona była przez profesora Grzegorza Kowalskiego a później przez Starszego Mistrza Marię Prosowską. Wówczas miała ona na celu zapoznanie z podstawami tradycyjnej fotografii analogowej, w technice czarno – białej.

Obecnie pracownia jest prowadzona przez mgr Annę Młotowską, która wprowadziła do pracowni cyfrowy zapis fotograficzny.

Pracownia ma na celu rozwinąć u studentów technikę fotograficzną – czyli nauczyć studenta posługiwania się cyfrowym i studyjnym sprzętem fotograficznym (cyfrowe aparaty fotograficzne, obiektywy, statywy, lampy studyjne). Z drugiej jednak strony zajęcia mają za zadanie pobudzać i rozwijać u studenta wypowiedź plastyczną i artystyczną. Student uczy się obserwacji rzeczywistości kadrem, postrzegania światła jako elementu rysującego rzeczywistość, interpretowania i kreowania rzeczywistości.

Te umiejętności fotograficzne niezbędne będą do wykonania portfolio swoich prac rzeźbiarskich.

Ćwiczenia prowadzone są w studiu fotograficznym lub plenerze. Pracownia posiada studio fotograficzne ze studyjnymi lampami flashowymi i, aparaty cyfrowe z wymiennymi obiektywami i komputery z oprogramowaniem służącym do obróbki zdjęć. Podczas zajęć odbywają się ćwiczenia warsztatowe, korekty prac, prezentacje a także rozmowy i dyskusje o fotografii.

Studenci zobowiązani są wykonywać komplet prac odpowiadających na tematy zadane w semestrze).

 

Ogólny program pracowni na 2 semestry:

–          Omówienie parametrów aparatu fotograficznego

–          Omówienie parametrów i działania obiektywów

–          Obsługa i działanie lamp fleszowych studyjnych

 

Warsztatowe (techniczne) ćwiczenia do wykonania w studio:

 

–          Ćwiczenie obrazujące wpływ wielkości otworu przesłony na głębię ostrości.

–          Oświetlenie twarzy wykorzystujące różne kierunki oświetlenia: przednie, boczne, górne, dolne, przednio-górno-boczne (5 portretów tej samej osoby, ukazujących różną poetykę)

–          Zdjęcia katalogowe pokazujące techniki oświetlenia wydobywające faktury przedmiotów takich jak: tkanina, przedmiot ze skóry, szkło,

–          Fotografia: dowolnego przedmiotu w kolorze:białym sfotografowana na białym tle i czarny przedmiot sfotografowany na czarnym tle.

–          Reprodukcja półtonowa

–          Dokumentacja rzeźby (własnego autorstwa) w 3 odsłonach:

–          zdjęcie katalogowe rzeźby

–          zdjęcie interpretujące ową rzeźbę

–          zdjęcie detalu tej rzeźby

–          dodatkowo: skan odręcznego rysunku/projektu tej rzeźby

–          Zdjęcia reklamowe: Zdjęcie biżuterii w dowolnej aranżacji (może być z udziałem modela).

–          Kompozycja obrazu – fotografia minimum trzech wybranych owoców, warzyw lub innych produktów spożywczych w dowolnej aranżacji

W każdym semestrze obowiązują tematy koncepcyjne do realizacji na zajęciach (lub poza nimi)