Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Rzeźby

Warsztat Technik Drewna

Prowadzący:

wykł. dr Marek Kowalski

Pracownia Technik Drewna