Podstawy Sztukatorstwa

Prowadzący: Inst. dr. Jacek Kowalski

 

Założenia programowe:

W pracowni Podstaw Sztukatorskich zajmuje się bezpośrednim instruktarzem przy utrwalaniu rzeźbiarskich prac studenckich (modeli glinianych) w materiałach trwałych.

Budowanie warsztatu sztukatorskiego przez studenta trwa przez cały okres studiów a rozpoczyna się od odlewu rzeźby na zajęciach na 1 roku. Na tych zajęciach  student zdobywa wiadomości o podziałach, o metodach i technikach sztukatorskich, o materiałach i używanych narzędziach a także zagadnieniach technologicznych związanych z odlewami w gipsie.

Pierwszy rok jest bardzo ważny gdyż tworzy bazę wiadomości, które są poszerzane i uzupełniane w kolejnych latach studiów gdzie stopień trudności i poziom ambicji staje się coraz wyższy a student ma czas by sięgnąć po bardziej skomplikowane metody technologicznie i materiały, które w pełni pozwolą zrealizować  artystyczną  wizję. Umiejętność tworzenia form gipsowych i silikonowych pozwala na utrwalanie rzeźb w takich materiałach jak żywice, beton, sztuczny kamień czy papier mache.