Warsztat Sztukatorski

Warsztat Sztukatorski

Prowadzący:

mgr. Jacek Kowalski

1. Utrwalanie rzeźbiarski prac studenckich (modeli glinianych) w innych materiałach np. gipsie, betonie,  sztucznym kamieniu, żywic syntetycznych  z wypełniaczami, papierze mache
2. Bezpośredni instruktaż i przekazywanie wiadomości technologicznych przy konkretnym zapotrzebowaniu. Instruktaż obejmuje:
a) wiadomości ogólne o metodach i technikach sztukatorskich, o materiałach i używanych narzędziach
b) o wykonywaniu form sztukatorskich: gipsowych i silikonowych
c) o wykonywaniu odlewów w różnych materiałach