Wydział Rzeźby

 
O Wydziale:

Podstawowym kryterium programowym naszego Wydziału jest przede wszystkim: wielopłaszczyznowość studiów oraz wprowadzenie w życie założeń, polegających na integracji i całościowym pojmowaniu problematyki rzeźbiarskiej we wszystkich jej aspektach. Obecnie student może dokonywać wyboru według własnych predylekcji i intelektualnych przesłanek: od rzeźby kreowanej w oparciu o studium z natury po koncepcję rzeźby, rozumianą jako wyszukaną i wystudiowaną formę “czasoprzestrzeni”. Wyróżnikiem programowym jest także obligatoryjny wybór przez studenta, jednej z dwóch, pracowni specjalizacji.

Wyraźna indywidualizacja programowa Pracowni Rzeźby dają studentowi szansę poznania procesu twórczego opartego zarówno na tradycyjnym studium z natury, także poprzez koncepcję rzeźby rozumianej jako złożona forma czasoprzestrzenna, aż po interdyscyplinarne działania przestrzenne, czy aktywność w przestrzeni publicznej. Możliwości swobodnego wyboru wiodących pracowni rzeźby, specjalizacji i technik rzeźbiarskich są wynikiem założonego przed laty systemu indywidualizacji kształcenia. Student ma także prawo wyboru pracowni o podobnym zakresie dydaktycznym na innych Wydziałach ASP.

Generalnie, proces kształcenia (szczególnie w pracowniach wiodących) opiera się na bardzo zindywidualizowanym kontakcie dydaktyk – student. Służy bowiem wyodrębnieniu tych najbardziej indywidualnych predyspozycji przyszłego artysty.

Bardzo cenimy sobie częste wyjazdy naszych studentów na stypendia zagraniczne, oraz ich samodzielny udział w konkursach projektowych. Od wielu lat intensywnie działają Koła Naukowe Wydziału Rzeźby, realizując zarówno pozadydaktyczne projekty badawcze, jak i szeroko pojętą animację kulturalną – to również ważne pola szukania aktywności indywidualnej.

więcej o Wydziale Rzeżby przeczytasz tutaj

 

Życie społeczne Wydziału Rzeźby:
Facebook WR
Instagram WR
 
 
Struktura Wydziału Rzeźby 2020/2021 
Katedra Rzeźby
→ Pracownia Rzeźby I-go roku

dr hab. Rafał Rychter, prof. ASP (Dziekan Wydziału)
as. mgr Mateusz Wójcik

 
→ Pracownia Rzeźby I-go roku

dr hab. Grzegorz Witek, prof. ASP
as. mgr Bartosz Sandecki

 

→ Pracownia Rzeźby

prof. Adam Myjak
as. mgr Kinga Smaczna – Łagowska
as. mgr Albert Kozak

 
→ Pracownia Rzeźby

dr hab. Roman Pietrzak, prof. ASP
as. mgr Artem Dmytrenko

 
→ Pracownia Rzeźby

dr hab. Andrzej Sołyga, prof. ASP
adi. dr Andrzej Kokosza

 
→ Pracownia Medalierstwa

prof. Hanna Jelonek
as. mgr Aleksandra Mazurkiewicz

 
→ Otwarta Pracownia Rzeźby

dr hab. Jakub Łęcki, prof. ASP
as. dr Piotr Szulkowski

 

Katedra Rysunku i Malarstwa
→ Pracownia Rysunku i Malarstwa I - V roku

dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. ASP
as mgr Anna Siekierska

 
→ Pracownia Rysunku i Malarstwa II - V roku

prof. Mariusz Woszczyński
as. mgr Marcin Bogusławski

 
→ Pracownia Druku Wypukłego i Wklęsłego

dr hab. Małgorzata Dmitruk, prof. ASP

 

→ Anatomia

mgr Urszula Święcicka

 

Katedra Działań Przestrzennych
→ Pracownia Rzeźby

dr hab. Romuald Woźniak, prof. ASP
dr Agnieszka Wach (Prodziekan Wydziału)

 
→ Pracownia Rzeźby w Architekturze

dr Paweł Mysera, prof. uczelni

 
→ Pracownia Podstaw Projektowania Przestrzennego

dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
as. dr Katarzyna Szarek

 
→ Pracownia Komputerowa
 
Zakład Technik Rzeźbiarskich
→ Warsztat Technik Ceramicznych

dr hab. Stanisław Brach, prof. uczelni
adi. dr Zbigniew Piotr Lorek

 

→ Warsztat Technik Fotograficznych

wykł. mgr Ewa Łuczak

 
→ Warsztat Technik Kamienia

st. wykł. Stanisław Gruszka

 
→ Warsztat Technik Drewna

adi. dr Marek Kowalski
as. mgr Albert Kozak

 
→ Warsztat Technik Odlewnictwa Artystycznego

adi. dr Mieczysław Kozłowski
as. dr Andrzej Łopiński
as. mgr Tomasz Krzpiet

 
→ Warsztat Sztukatorski

inst. mgr Jacek Kowalski