Wydział Rzeźby

 
O Wydziale:

Podstawowym kryterium programowym naszego Wydziału jest przede wszystkim: wielopłaszczyznowość studiów oraz wprowadzenie w życie założeń, polegających na integracji i całościowym pojmowaniu problematyki rzeźbiarskiej we wszystkich jej aspektach. Obecnie student może dokonywać wyboru według własnych predylekcji i intelektualnych przesłanek: od rzeźby kreowanej w oparciu o studium z natury po koncepcję rzeźby, rozumianą jako wyszukaną i wystudiowaną formę “czasoprzestrzeni”. Wyróżnikiem programowym jest także obligatoryjny wybór przez studenta, jednej z dwóch, pracowni specjalizacji.

Wyraźna indywidualizacja programowa Pracowni Rzeźby dają studentowi szansę poznania procesu twórczego opartego zarówno na tradycyjnym studium z natury, także poprzez koncepcję rzeźby rozumianej jako złożona forma czasoprzestrzenna, aż po interdyscyplinarne działania przestrzenne, czy aktywność w przestrzeni publicznej. Możliwości swobodnego wyboru wiodących pracowni rzeźby, specjalizacji i technik rzeźbiarskich są wynikiem założonego przed laty systemu indywidualizacji kształcenia. Student ma także prawo wyboru pracowni o podobnym zakresie dydaktycznym na innych Wydziałach ASP.

Generalnie, proces kształcenia (szczególnie w pracowniach wiodących) opiera się na bardzo zindywidualizowanym kontakcie dydaktyk – student. Służy bowiem wyodrębnieniu tych najbardziej indywidualnych predyspozycji przyszłego artysty.

Bardzo cenimy sobie częste wyjazdy naszych studentów na stypendia zagraniczne, oraz ich samodzielny udział w konkursach projektowych. Od wielu lat intensywnie działają Koła Naukowe Wydziału Rzeźby, realizując zarówno pozadydaktyczne projekty badawcze, jak i szeroko pojętą animację kulturalną – to również ważne pola szukania aktywności indywidualnej.

więcej o Wydziale Rzeżby przeczytasz tutaj

 

Życie społeczne Wydziału Rzeźby:
Facebook WR
Instagram WR
 
 
Struktura Wydziału Rzeźby 2020/2021 
Katedra Rzeźby
→ Pracownia Rzeźby I-go roku

dr hab. Rafał Rychter, prof. ASP (Dziekan Wydziału)
as. mgr Mateusz Wójcik

 
→ Pracownia Rzeźby I-go roku

dr hab. Grzegorz Witek, prof. ASP
as. mgr Bartosz Sandecki

 

→ Pracownia Rzeźby

prof. Adam Myjak
as. mgr Kinga Smaczna – Łagowska
as. mgr Albert Kozak

 
→ Pracownia Rzeźby

dr hab. Roman Pietrzak, prof. ASP
as. mgr Artem Dmytrenko

 
→ Pracownia Rzeźby

dr hab. Andrzej Sołyga, prof. ASP
adi. dr Andrzej Kokosza

 
→ Pracownia Medalierstwa

prof. Hanna Jelonek
as. mgr Aleksandra Mazurkiewicz

 
→ Otwarta Pracownia Rzeźby

dr hab. Jakub Łęcki, prof. ASP
as. dr Piotr Szulkowski

 

Katedra Rysunku i Malarstwa
→ Pracownia Rysunku i Malarstwa I - V roku

prof. Mariusz Woszczyński
as. dr Marcin Bogusławski

 

→ Pracownia Rysunku Interdyscyplinarnego  I - V roku

dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. ASP
as mgr Anna Siekierska

 

→ Pracownia Graficznych form przestrzennych

dr hab. Małgorzata Dmitruk, prof. ASP

 

→ Anatomia

mgr Urszula Święcicka

 

Katedra Działań Przestrzennych
→ Pracownia Rzeźby

dr hab. Romuald Woźniak, prof. ASP
dr Agnieszka Wach

 
→ Pracownia Rzeźby w Architekturze

dr Paweł Mysera, prof. uczelni

 
→ Pracownia Podstaw Projektowania Przestrzennego

dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
as. dr Katarzyna Szarek

 
→ Pracownia Komputerowa
 
Katedra Pracowni Technologicznych
→ Warsztat Technik Ceramicznych

dr hab. Stanisław Brach, prof. uczelni
adi. dr Zbigniew Piotr Lorek

 

→ Warsztat Technik Fotograficznych

wykł. mgr Ewa Łuczak

 
Pracownia Kamienia

st. wykł. Stanisław Gruszka

 
Pracownia Drewna

adi. dr Marek Kowalski
as. mgr Albert Kozak

 
Pracownia Brązu

dr Tomasz Krzpiet
as. dr Andrzej Łopiński

 
→ Warsztat Sztukatorski

inst. dr Jacek Kowalski