Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Rzeźby

st. mistrz Wiesław Andrzejewski

2564

Nota biograficzna

Urodzony 1950 w Warszawie.

Od 1974 pracownik dydaktyczny w pracowni ceramiki na Wydziale Rzeżby  Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1971–1974 pracował w warszawskim Technikum Ceramicznym , którego uczniem był w latach 1966 –1971.

Interesuje się ceramiką unikatową , opracowuje kolorystykę szkliw i angob.