Pierwsza Pracownia Rzeźby I rok

Pracownia Rzeźby I rok

Prowadzący:

as. mgr Artem Dmytrenko

prof. ASP Roman Pietrzak

Pracownia Rzeźby dla studentów pierwszego roku jako jednostka organizacyjna Wydziału Rzeźby wchodzi w skład Katedry Rzeźby. Zlokalizowana jest w budynkach Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Spokojna 15 w pracowni rzeźby im. prof. Mariana Wnuka, rzeźbiarza i pedagoga, wielokrotnego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którego bezpośrednim następcą był prof. Stanisław Słonina zasłużony dla polskiej sztuki wybitny rzeźbiarz i pedagog. Siła wizji kształcenia artystycznego tych dwóch wybitnych osobowości, w którego centrum zawsze znajdowała się podmiotowość studenta i jego indywidualność oraz ich wiara w doniosłość i znaczenie sztuki odciskają piętno na budowie i realizacji aktualnych założeń programowych pracowni.

 Celem realizowanego w tej pracowni programu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i problemami dyscypliny sztuki jaką jest rzeźba. Założenia programowe realizowane są głównie poprzez ćwiczenia oparte na kontakcie z naturą, będącą bazą do budowania autonomicznego stanowiska artystycznego przyszłego rzeźbiarza. Z tego powodu podstawowym ćwiczeniem jest studium postaci ludzkiej, które traktowane jako narzędzie dydaktyczne daje możliwość zawarcia w klasycznej rzeźbiarskiej formie całej złożoności współczesnego języka rzeźbiarskiego. Odpowiednio rozumiane studium aktu pozwala studentowi rozwinąć nie tylko umiejętności manualne, zapoznać się z logiką układu przestrzennych form składających się na ludzką figurę oraz ich wartościami ekspresyjnymi , ale również wyrazić językiem rzeźby swój indywidualny, niepowtarzalny stosunek do świata i sztuki. Jednocześnie daje solidny fundament i oparcie dla wyzwań czekających go na dalszych latach studiów w mistrzowskich pracowniach Wydziału Rzeźby.