Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Rzeźby

Pracownia Rzeźby I rok

Prowadzący:

as. dr Ja­ro­sław Sko­czy­las

prof. ASP Roman Pietrzak

Pracownia Rzeźby dla studentów pierwszego roku jako jednostka organizacyjna Wydziału Rzeźby wchodzi w skład Katedry Rzeźby. Zlokalizowana jest w budynkach Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w pracowni rzeźby im. prof. Mariana Wnuka, wybitnego       polskiego rzeźbiarza i pedagoga, wielokrotnego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego bezpośrednim następcą był, emerytowany już dzisiaj, zasłużony dla polskiej sztuki rzeźbiarz i pedagog, prof. Stanisław Słonina. Siła wizji kształcenia artystycznego tych dwóch wybitnych osobowości, w którego centrum zawsze znajdowała się podmiotowość studenta i jego indywidualność oraz ich wiara w doniosłość i znaczenie sztuki odciskają piętno na budowie i realizacji aktualnych założeń programowych pracowni.

W Pracowni Rzeźby I-go roku obowiązkowo odbywają zajęcia wszyscy studenci pierwszego roku kierunku Rzeźba. Celem realizowanego w tej pracowni programu jest zapoznanie studentów w podstawowymi zagadnieniami i problemami dyscypliny sztuki jaką jest rzeźba. Założenia programowe realizowane są głównie poprzez ćwiczenia oparte na kontakcie z naturą, będącą bazą do budowania autonomicznego stanowiska artystycznego przyszłego rzeźbiarza. Z tego powodu podstawowym ćwiczeniem jest studium postaci ludzkiej, które traktowane jako narzędzie dydaktyczne daje możliwości zawarcia w klasycznej rzeźbiarskiej formie całej złożoności współczesnego języka rzeźbiarskiego. Odpowiednio rozumiane studium aktu pozwala studentowi rozwinąć nie tylko umiejętności manualne, zapoznać się z logiką układu przestrzennych form składających się na ludzką figurę oraz ich wartościami ekspresyjnymi , ale również wyrazić językiem rzeźby swój indywidualny, niepowtarzalny stosunek do świata i sztuki. Jednocześnie daje solidny fundament i oparcie dla wyzwań czekających go na dalszych latach studiów w mistrzowskich pracowniach Wydziału Rzeźby.

 

Wydarzenia

Więcej

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept