A.Myjak, Galeria w Zalesiu, 2010

profesor zwyczajny Adam Myjak

adam.myjak@asp.waw.pl

www.adammyjak.com

facebook.com/AdamMyjakRzezba

 

DSC_0197

    

 

 

 

 

 

Adam Myjak. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie rozpoczął w 1965 roku. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971 r. Rok później podjął pracę pedagogiczną na macierzystym wydziale. Od 1990 jest profesorem. Prowadzi Pracownię Rzeźby w ASP w Warszawie. Był Kierownikiem Zakładu Rzeźby na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Wspólnie z Dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemarem Dąbrowskim prowadzi Galerię „Opera” w Teatrze Wielkim. Dwukrotnie wybierany na podwójne kadencje rektora (1990-1996 i od 1999-2005). Wywarł decydujący wpływ na obraz Akademii w latach 90-tych i początku XXI wieku, dbając o dorobek, tradycję i prestiż Uczelni w trudnych przełomowych czasach. Debiutował wraz z pokoleniem tzw. Nowej figuracji lat 70-tych w sztuce polskiej. Współtworzył ruch „O poprawę”. W latach 70-tych był redaktorem artystycznym miesięcznika „Nowy Wyraz”, dzięki czemu jego łamy składają się na wyczerpujący album sztuki tej dekady. Wczesny okres Jego twórczości stał pod znakiem wielkiego cyklu głów o miękkiej, jakby zamglonej fakturze i sennych rysach, monumentalnych niezależnie od ich fizycznych wymiarów. Motyw głowy, jako pola symbolicznych zabiegów pozostaje aktualny w Jego twórczości, przechodząc, wraz z równie klasycznymi tematami, jak popiersie i figura, kolejne fazy formalne i stylistyczne. Wśród nich wyodrębnia się okres bardziej zdecydowanego i syntetycznego formowania powierzchni oraz kontrastowania partii matowych i polerowanych bądź łączenia różnych materiałów, jak kamień i brąz, co nastąpiło na przełomie lat 70-tych i 80-tych. Artysta spędził lata 1979-1981 na stypendium im. Wilhelma Lehmbrucka w Niemczech. W połowie lat 80-tych nowym cyklem w Jego twórczości stały się kroczące, wydłużone, ażurowe „Figury”. Następujące po sobie kształty i formy wzbogacały kolejno repertuar Jego twórczości, składając się na jej dzisiejsze bogactwo. Zdobywa liczne nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych. Poza rzeźbą, medalierstwem, któremu poświęcał się zwłaszcza na początku swej drogi twórczej, ma w swym dorobku projekty i realizacje monumentalne, podejmowane często z Antonim Januszem Pastwą (ostatnio – kwadryga na Teatrze Wielkim, odsłonięta 3 V 2002). Jest autorem pomnika Homo Homini w Kielcach poświęconego zamachowi na budynki World Trade Center w Nowym Jorku (odsłonięto w 2006 roku). W swoim dorobku ma ponad 100 wystaw indywidualnych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W 2006 odbyła się wielka wystawa indywidualna w Warszawie (Zachęta), w czerwcu-sierpniu 2007 w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. We wrześniu 2005 otrzymał najwyższe odznaczenie za zasługi dla kultury – złoty medal Gloria Artis.

Przez kilkanaście lat był członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby w Orońsku, w tym pięciokrotnie jej przewodniczącym. Jest twórcą popiersia Krzysztofa Pendereckiego (2013), Premiera Tadeusza Mazowieckiego (2014), oraz autorem medalu Jana Ekiera na zlecenie MKiDN.

Wybrane wydarzenia:
 • 2008 roku w Reszlu powstała „Autorska Galeria Rzeźby – Kamienica”.
 • W 2009 został członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.
 • W 2011 roku był przewodniczącym międzynarodowego Jury w konkursie na pomnik ofiar Katastrofy w Smoleńsku.
 •  W styczniu 2012 roku w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie otwarta zostaje retrospektywna wystawa rzeźb z okazji 40-lecia pracy twórczej.
 •  W kwietniu w 2012 roku został po raz piąty wybrany rektorem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na kadencję 2012-2016.
 • 2013 roku w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego powstała stała Galeria Rzeźb Adama Myjaka, w której eksponowane są prace 10 rzeźb podarowanych przez autora.
 • W 2015 roku powstała stała autorska Galeria Rzeźb Adama Myjaka w siedzibie Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.
 • 22 marca 2016 Adam Myjak ponownie zostaje Rektorem ASP w Warszawie na kadencję 2016-2020.
 •  W dniach 19–27 maja 2016 w Galerii Neon Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu miała miejsce prezentacja prac wszystkich rektorów uczelni plastycznych kadencji 2012–2016 Od Myjaka do Berdyszaka.
 • 16 września 2016 Adam Myjak zostaje Honorowym Obywatelem Miasta Sandomierza, w związku tym wydarzeniem otwarto w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu wystawę Adam Myjak. Powroty. Rzeźba/Rysunek.
 • W 2017 roku w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiegomuzeum rzeźby Jana Jerzego Pinsla w przestrzeni kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, zostaje otwarta wystawa indywidualna Pinsel/Myjak – spotkanie.
 • 7 listopada rzeźbiarz wygłosił w ramach cyklu Spotkań Ossolińskich wykład Moja Akademia w pałacu Baworowskich, oddziale Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, a 8 listopada – wykład Rzeźba we Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki.
 • W kwietniu Adam Myjak został laureatem konkursu Wawrzyn Olimpijski 2016 nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rzeźbę Jeździec.
 • W 2019 roku otrzymał Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „ Dzieło życia” , przyznawaną za całokształt twórczości.
 • 28 listopada 2019 odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, podczas którego miała miejsce ceremonia nadania J. M. Rektorowi, prof. Adamowi Myjakowi tytułu Doctor Honoris Causa. Z tej okazji we Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych została otwarta wystawa prezentująca twórczość Profesora Adama Myjaka.