Pracownia Kamienia

Prowadzący: wykł. Stanisław Gruszka

Pracownia Kamienia zwana dawniej

Pracownia Technik Rzeźbiarskich w Kamieniu oraz Liternictwa

Studenci podczas wykładów zapoznają się z zasadami kompozycji przy opracowaniu projektu płaskorzeźby / rzeźby, pod kątem realizacji w kamieniu (uwzględniając trzy podstawowe pojęcia – kontekst, forma, treść). Nabywają umiejętność operowania narzędziami oraz ich doboru z uwzględnieniem rodzaju kamienia oraz realizacji własnych projektów.

Po zaliczeniu zajęć z przedmiotu Techniki Kamienia studenci mają podstawową wiedzę potrzebną do projektowania i realizacji prac artystycznych w kamieniu.

Posiadają wiedzę na temat technik i technologii stosowanych przy realizacji rzezb w kamieniu oraz mają świadomość rozwoju technologicznego tej specjalności.

Potrafią projektować i realizować własne koncepcje artystyczne.

Liternictwo - są to zajęcia prowadzone dla studentów II roku, w formie ćwiczeń w kamieniu. Podczas zajęć studenci poznają techniki wykuwania liter w różnych rodzajach kamienia, zapoznając się z różnymi krojami liter oraz ich kompozycją i projektowaniem do konkretnego zadania i tematu pracy. W zakres nauki wchodzi również poznanie narzędzi oraz sposób ich wykorzystania.