Pracownia Drewna

Prowadzący:
adi. dr Marek Kowalski
as. mgr Albert Kozak

 

W Pracowni Technik Drewna kształcimy studentów ze wszystkich lat studiów Wydziału Rzeźby. Studenci mogą indywidualnie wybrać tę pracownię spośród innych kształcących technologie rzeźbiarskie.

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzane w tej pracowni, oprócz podstawowych umiejętności pracy w tym niezwykłym materiale, mają za zadanie kształtować wrażliwość studenta na rodzaj oraz charakter drewna wybranego przez niego do realizacji wypowiedzi twórczej. Jednak podstawową nauką jaką student wynosi z tej pracowni jest umiejętność wyrzeźbienia, opracowania swojego projektu w materiale, jak również wiedzajego właściwościach i specyfice.

Uczymy bezpiecznego posługiwania się narzędziami, taimi jak dłuta rzeźbiarskie, siekiery, piły mechaniczne, ale też sztuki łączenia kilku elementów drewna, budując wieloelementowe konstrukcje i formy.

Studia w Pracowni Drewna trwają od jednego do nawet kilku semestrów. Decyduje o tym sam zainteresowany. Wymagane jest ukończenie przynajmniej jednej pracy w drewnie, zawierającej podstawowe zagadnienia technologiczne.

Dodatkowym elementem kształcenia są wyjazdy plenerowe, gdzie student może zapoznać się z problematyką ustawienia rzeźby drewnianej w przestrzeni.