Pracownia Ceramiki

Prowadzący:

dr hab. Stanisław Brach, prof. ASP
adi. dr Zbigniew Piotr Lorek

 

Program Pracowni Ceramiki na rok 2019 – 2020

Program pracowni ceramicznej ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wartości kreatywne tworzywa ceramicznego w rzeźbie. Zajęcia w pracowni będą stopniowo przybliżały studentowi wiedzę o różnych materiałach ceramicznych jako medium rzeźbiarskim.

Formą kształcenia będzie indywidualne podejście do studenta tzn. indywidualne omówienie ćwiczeń, indywidualne korekty oraz wspólne omówienie prac semestralnych. Równocześnie z praktyczną częścią zajęć odbywać się będą wykłady na temat technologii ceramiki.

 

Cel nauczania (I rok)

Proces nauczania studentów I roku ma na celu zapoznanie ich z podstawowymi technikami świadomego formowania prac ceramicznych oraz zasadami i metodami stosowania szkliw i angob. Studenci zapoznają się również z procesem suszenia i wypalania ceramiki w piecu elektrycznym i piecu opalanym drewnem. Odbywają również obowiązkowy 4-dniowy plener ceramiczny w Domu Plenerowym Warszawskiej ASP w Dłużewie, gdzie biorą udział w wypalaniu ceramiki metodą „raku”.

 
Ćwiczenia

1. Forma rzeźbiarska inspirowana bryłą geometryczną - jednoelementowa

Metoda: formowanie ręczne z wałeczków

Realizacja:

 •  koncepcja, wykonanie szkicu lub projektu w glinie
 • ręczne formowanie zamierzonego projektu z masy plastycznej z szamotem
 • kontrola grubości ścianki podczas lepienia
 • kontrola procesu suszenia
 • wypał na biskwit
 • wybór metody szkliwienia: natrysk w komorze szkliwienia, przez polanie, zanurzenie lub przez pomalowanie pędzlem
 • wypał na ostro

 

2. Mała forma rzeźbiarska - kompozycja złożona z dwóch form (dwóch elementów) geometrycznych lub biologicznych.

Metoda: formowanie ręczne z wałeczków lub plastrów

3. Rzeźba w porcelanie porcelana w rzeźbie - mała forma rzeźbiarska przeznaczona do odlewu w porcelanie

Metoda: formowanie ręczne modelu, odlew z gipsu, realizacja formy do odlewu.

4. Plener w Polskich Fabrykach Porcelany w Ćmielowie w Ćmielów Design Studio

 

Cel nauczania (II-V)

Głównym celem kształcenia studenta, którzy w kolejnych latach wybierze Pracownie Ceramiki jest indywidualne rozwijanie osobowości twórczej każdego z nich. Ma polegać ono na poszerzaniu i wzbogacaniu ich wiedzy z zakresu technologii ceramiki poprzez:

 • wprowadzanie nowych mas plastycznych oraz mas lejnych, m.in. porcelany
 • stosowanie form gipsowych do odlewania i odciskania
 • poszerzenie wiadomości z zakresu szkliwienia, próby składania szkliw z receptur wcześniej przygotowanych
 • nauka toczenia na kole garncarskim
 • większy udział w procesie wypalania ceramiki, wspólne wypalanie w piecu opalanym drewnem

 

Ćwiczenia

1. Forma, faktura i kolor w rzeźbie ceramicznej

Metoda: formowanie ręczne z plastrów

Realizacja:

 • koncepcja, wykonanie szkicu lub projektu w glinie
 • ręczne formowanie zamierzonego projektu z masy plastycznej z szamotem
 • kontrola grubości ścianki podczas lepienia
 • kontrola procesu suszenia
 • wypał na biskwit
 • wybór metody szkliwienia: natrysk w komorze szkliwienia, przez polanie, zanurzenie lub przez pomalowanie pędzlem
 • wypał na ostro

2. Obraz ceramiczny – kompozycja na płaszczyźnie

3. Rzeźba ceramiczna – inspiracja głową

4. Rzeźba w porcelanie porcelana w rzeźbie - mała forma rzeźbiarska przeznaczona do odlewu w porcelanie.

Metoda: formowanie ręczne modelu, odlew z gipsu, realizacja formy do odlewu.

5. Plener w Polskich Fabrykach Porcelany w Ćmielów Design Studio.

Pracownia ceramiczna prowadzi również zajęcia ze studentami z innych wydziałów ASP w Warszawie. Przyjmuje też chętnych, którzy chcą pracować w ceramice w ramach tzw. Otwartej Akademii. W pracowni realizowane są dyplomy studentów Wydziału Rzeźby oraz aneksy do dyplomów.

 
Wykłady, dyskusje i filmy instruktażowe

Tematy:

1. Masy plastyczne do formowania ręcznego i techniki modelowania.

2. Zdobienie form ceramicznych, angoby i szkliwa.

3. Metody wypału ceramiki – rodzaje pieców, specyfika wypału:

 • piec elektryczny
 • piec gazowy
 • piec węgierski
 • piec trocinowy
 • piece opalane drewnem
 • wypał metodą raku

dr hab. Stanisław Brach prof. ASP

Pracownia Ceramiki