Pracownia Brązu

Prowadzący:
dr Tomasz Krzpiet
as.  dr Andrzej Łopiński

 

1. Celem programowym pracowni jest wypracowanie przez studentki i studentów samodzielnego,
indywidualnego spojrzenia na realizację formy rzeźbiarskiej korzystając z technik odlewnictwa
artystycznego a w szczególności metody traconego wosku, zwracając uwagę na możliwości materiału,
z którego zbudowany jest model realizacyjny – rzeźba. Program obejmuje również m.in.: rys
historyczny procesów technologicznych odlewnictwa, sposoby wykonywania modeli realizacyjnych w
wosku, glinie, plastelinie, materiałach ulegających spaleniu (w temp. 650 stopni).
Proces dochodzenia do ostatecznej formy wyrazu artystycznego projektu rzeźby zaczyna się od
konsultacji projektów wstępnych i tematu, dyskusji nad technologicznym przetworzeniem pracy na
brąz. Poszerzony rozmowami proces w trakcie powstawania projektu przynosi efekt – cel
dydaktyczny: świadomość wyboru techniki odlewu, materiału, sposobu wykonania modelu
realizacyjnego rzeźby oraz zwrócenie uwagi na artystyczny poziom wyrazu tematu. Ćwiczenia w
materiale, z którego ma powstać model realizacyjny, odkrycie charakterystyki materiału, a także
otwartość na nietypowe działania bywa często inspiracją poszerzania – przesuwania granic działań
artystycznych.
Pracownia stara się zagospodarować inwencję rzeźbiarską studentek i studentów nie ingerując i nie
narzucając określonego sposobu formalnego prac, dając pole do powstawania rzeźb o
zróżnicowanym charakterze.

 

2. Pracownia posiada zaplecze technologiczne – odlewnię, dzięki czemu studentki i studenci są
uczestnikami pełnego procesu technologicznego powstawania rzeźby. Obecnie zakres działań
związanych z powstawaniem projektów i technologią odbywa się w nowo wybudowanym gmachu
przy ulicy Spokojnej 15 w Warszawie. Pomieszczenia pracowni są wyposażone w niezbędne
urządzenia zapewniające kompletny proces technologiczny odlewu w brązie.

 

3. Uczestnikami pracowni są studentki i studenci Wydziału Rzeźby. Pracownia nie posiada systemu
obligatoryjnego. Uczestnictwo odbywa się na podstawie corocznych zapisów i ma charakter otwarty
również dla studentów innych wydziałów. Powstała na bazie pracowni „Małych Form Rzeźbiarskich”
kierowanej przez prof. Piotra Gawrona. Od 2008 do 2022 roku pod nazwą „Warsztat Technik
Odlewnictwa Artystycznego”- była pod opieką adi. dr Mieczysława Kozłowskiego. Obecnie
funkcjonuje jako Pracownia Brązu i jest prowadzona przez dr Tomasza Krzpieta.