Pracownia Rzeźby - prof. Adam Myjak

Pracownia Rzeźby 

Prowadzący:
prof. Adam Myjak
as. mgr Kinga Smaczna – Łagowska
as. mgr Albert Kozak

 

Pracownia Rzeźby dla II-V roku

Kształcenie w Pracowni Rzeźby ma za zadanie rozwijanie i pogłębianie umiejętności obserwacji natury, interpretacji różnorodnych zjawisk oraz pobudzanie do poszukiwań wyrazowych i kreacyjnych. Prowadzone zajęcia mają na celu, oprócz doskonalenia kompetencji warsztatowych studenta w oparciu o tradycyjne techniki rzeźbiarskie, także poszukiwanie nowych możliwości i rozwiązań twórczych. W dalszej perspektywie rolą nauczania w Pracowni Rzeźby jest kształtowanie i pomoc w osiąganiu samodzielności przez studentów w podejmowaniu wyzwań rzeźbiarskich, budowaniu własnego języka plastycznego oraz przygotowaniu ich do samodzielnej pracy i ciągłego rozwoju w zawodzie artysty rzeźbiarza.