Pracownia Rzeźby - dr hab. Romuald Woźniak

Prowadzący:
dr hab. Romuald Woźniak, prof. ASP
dr Agnieszka Wach

 

Pracownia Działań Przestrzennych jest pracownią dyplomującą, skierowaną do studentów lat II – V. Prowadzący to: dr hab. Romuald Woźniak i asyst. Agnieszka Wach. Jest miejscem, w którym do zagadnień rzeźby podchodzimy w sposób otwarty, poszerzony o doświadczeniach sztuki w drugiej połowie XX w i początku XXI wieku.

 

Na praktykę dydaktyczną przekłada się to w następujący sposób:

  • praktykujemy dydaktykę partnerską i indywidualny tok pracy ze studentkami i studentami,
  • bazą pracy jest przygotowane przez nas zadanie lub/i własne zagadnienie, nurtujące was aktualnie
  • projekt (odpowiedź na zadanie) powstaje w procesie pogłębiania rozumienia i znaczeń podjętego tematu. Tak dochodzimy do rozwiązań formalnych i użycia najbardziej adekwatnego medium,
  • naszym „modelem” jest szeroko rozumiana przestrzeń i zadania które prowadzimy, opierają się na zagadnieniach związanych z określoną przestrzenią, lub na eksploracji możliwości przestrzennych prezentacji prac,
  • spotkania korektowe mają charakter otwartej, kolektywnej dyskusji, w której każdy punkt widzenia i uwaga jest istotnym elementem poszerzenia optyki zagadnienia.

 

Wszystkie te elementy i zbiór osobowości studenckich, wpływają na dużą różnorodność powstających w PDP prac. Prezentacje końcowo roczne optują w: instalacje, obiekty, foto i wideo sekwencje; prezentacje z udziałem tekstu, wizualizacji, a nawet dokumentacji przeprowadzonego wcześniej procesu.