Pracownia Rzeźby I rok - s. 2.3

Prowadzący: 
dr hab. Rafał Rychter, prof. ASP
as. mgr Mateusz Wójcik

 

Program pracowni

Pracownia I roku 2.3, prowadzona przez dr. hab. Rafała Rychtera i as. mgr. Mateusza Wójcika jest jedną z dwóch pracowni do wyboru, obowiązkowych dla studentów pierwszego roku oraz dostępną dla studentów wszystkich roczników.

Program pracowni składa się z dogłębnego studium natury w oparciu o obserwację modela. Studia te pozwalają zrozumieć logikę zjawisk kształtujących świat oraz form i kształtów w nim obecnych. Są również podstawą do badania relacji czasoprzestrzennych między człowiekiem a rzeczywistością. Istotnym aspektem prowadzonych zajęć jest eksperyment twórczy pozwalający wykształcić studentowi indywidualny warsztat artystyczny i wzbogacić osobowość. Program obejmuje również zaznajomienie studentów z podstawami technologicznymi utrwalania ich prac w różnych materiałach z wykorzystaniem podstawowych tworzyw rzeźbiarskich.