Pracownia Rzeźby – dr hab. Andrzej Sołyga

Prowadzący:
dr hab. Andrzej Sołyga, prof. ASP
dr Andrzej Kokosza, adiunkt

 

Zarys programowy dla Pracowni Rzeźby dla lat II-V na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie

Pracownię tworzą studenci i pedagodzy, miejsce i czas oraz program dydaktyczny.

Pracownia to również środowisko, warunki i atmosfera dla dzielenia się wiedzą, wzajemnym doświadczeniem. Jest forum dialogu i wymiany poglądów, miejscem pracy dla materialnych realizacji.

Celem pracowni jest kształcenie przyszłych artystów współtworzących współczesną kulturę.

Program winien zapewnić rozwój wrażliwości i ułatwić świadomy wybór celów i źródeł inspiracji. Zapewnić uzyskanie umiejętności samodzielnego, odpowiedzialnego formułowania przekazu artystycznego oraz niezbędne kompetencje warsztatowe dla realizacji projektów twórczych.

Głównym językiem porozumiewania w pracowni będą obowiązujące środki plastyczne takie jak: projekty przestrzenne, modele w skali, koncepcje rysunkowe, fotograficzne, makiety, których celem będą końcowe realizacje rzeźbiarskie.

Program zakłada kontemplację porządku świata natury, uznając jej rolę jako źródła dla ustanawiania porządków w świecie wartości twórczych.

 

Proponowane zadania 2019/2020:

 • Akt – studium obiektywne ustawienie – kontrapost, materiał – glina
 • Ecce Homo – subiektywne studium wyrazowe dla wyróżnionych cech osobowości lub charakteru określających Osobę – akceptacja koncepcji ideowych, uzasadnienie materiału
 • Rzeźba domu na podstawie własnych doświadczeń życiowych przedstaw rzeźbiarską interpretację pojęcia DOM .
 • Obiekt rzeźbiarski inspirowany formą przemysłowo – użytkową – zadanie zakłada pozbawienie danego przedmiotu pierwotnej funkcji przez zmianę: materiału, wielkości – skali, środowiska, kontekstu przestrzennego, multiplikację
 • Kompozycja rzeźbiarska inspirowana: utworem muzycznym, wierszem, sentencją filozoficzną , aforyzmem … – przełożenie plastyczne.
 • Przekształcić obojętną bryłę sześcianu lub bryłę walca w formę czasoprzestrzenną uwzględniając zasadę ” mniej znaczy więcej”- wielkość 30x30x30 cm ( bryły wyjściowe mogą być pełne lub puste) .
 • Światło czaszki – poetycka interpretacja hasła .
 • Architektura czaszki studium analityczne, skala 1:2
 • W drodze -kompozycja sensoryczna – stwórz kompozycję przestrzenną, która będzie oddziaływała na większość receptorów percepcji odbiorcy np. wzrok, słuch , węch , dotyk, kinetyka itd.
 • Twórcza wypowiedź na temat aktualnych problemów społecznych, politycznych, kulturowych .
 • Wszystko wokół skłania mnie do… – dokończ zdanie zgodnie ze stanem swojego nastawienia do otaczającej rzeczywistości np. wszystko skłania mnie do rozpaczy, radości, nienawiści, empatii, miłości, poświęceń, ucieczki, fantazjowania itp. / – za pomocą wybranych środków wyrazu dokonaj artystycznej interpretacji tematu, uwzględniając ulotny i zmienny charakter opisywanego nastroju.

 

W roku akademickim obowiązuje realizacja trzech wybranych zadań.

Ostateczne sformułowanie tematów o charakterze kreacyjnym nastąpi po spotkaniu i rozmowach ze studentami, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby.

Program nie przewiduje zależności stopniowania trudności zadań od rocznika studentów.

 

Andrzej Sołyga