Prac.Rzeźb.,A.Sołyga

Pracownia Rzeźby – dr hab. Andrzej Sołyga

 
Prowadzący:

dr hab. Andrzej Sołyga prof. ASP

adi. dr Andrzej Kokosza

 

Zarys programowy dla Pracowni Rzeźby dla lat II-V na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie 2020/ 2021

Pracownię tworzą studenci i pedagodzy.

Pracownia to miejsce spotkań dla dzielenia się wiedzą ,wzajemnym doświadczeniem, rozmów o sztuce i świecie, miejscem pracy dla materialnych realizacji rzeźbiarskich.

Celem pracowni jest kształcenie przyszłych artystów współtworzących współczesną kulturę.

Program dydaktyczny winien sprzyjać rozwojowi wrażliwości i zdolności podejmowania świadomych wyborów celów i źródeł inspiracji , zapewniać uzyskanie umiejętności samodzielnego formułowania przekazu artystycznego przez poznanie niezbędnych kompetencji warsztatowych.

" Kontemplacja porządku świata natury jest źródłem dla ustanawiania porządków

w świecie abstrakcji ".

 

Proponowane zadania:

1a. Akt - studium obiektywne ustawienie - kontrapost, materiał – glina.

1b. " Ecce Homo" - subiektywne studium wyrazowe dla wyróżnionych cech osobowości lub charakteru określających "Osobę".

- akceptacja koncepcji ideowych, uzasadnienie materiału.

2. "Rzeźba domu" na podstawie własnych doświadczeń życiowych przedstaw rzeźbiarską

interpretację pojęcia DOM.

 

3. Obiekt rzeźbiarski inspirowany formą przemysłowo-użytkową

- Zadanie zakłada pozbawienie danego przedmiotu pierwotnej funkcji przez zmianę: materiału, wielkości - skali, środowiska, kontekstu przestrzennego, multiplikację.

4. Kompozycja rzeźbiarska inspirowana: utworem muzycznym, wierszem, sentencją filozoficzną , aforyzmem ...

- Przełożenie plastyczne.

5. Przekształcić obojętną bryłę sześcianu lub bryłę walca w formę czasoprzestrzenną uwzględniając zasadę " mniej znaczy więcej"- wielkość 30x30x30 cm ( bryły wyjściowe mogą być pełne lub puste).

6.1 "Światło czaszki" - poetycka interpretacja hasła.

6.2 "Architektura czaszki" studium analityczne, skala 2:1

7. " W drodze" - kompozycja sensoryczna.

- stwórz kompozycję przestrzenną, która będzie oddziaływała na większość receptorów percepcji odbiorcy np. wzrok, słuch , węch , dotyk, kinetyka, itd.

8. Twórcza wypowiedź na temat aktualnych problemów społecznych, politycznych, kulturowych.

9. " Wszystko wokół skłania mnie do..."

- dokończ zdanie zgodnie ze stanem swojego nastawienia do otaczającej rzeczywistości np. wszystko skłania mnie do rozpaczy, radości, nienawiści, empatii, miłości, poświęceń, ucieczki, fantazjowania, itp.

- za pomocą wybranych środków wyrazu dokonaj artystycznej interpretacji tematu, uwzględniając ulotny i zmienny charakter opisywanego nastroju.

 

W roku akademickim obowiązuje realizacja trzech wybranych zadań.

Ostateczne sformułowanie tematów o charakterze kreacyjnym nastąpi po spotkaniu i rozmowach ze studentami, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby.

Program nie przewiduje zależności stopniowania trudności zadań od rocznika studentów.

 

Andrzej Sołyga