Pracownia Rysunku i Malarstwa I - V rok

Prowadzący:
dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. ASP
as. mgr Anna Siekierska

 

Rysunek jest pojmowany szeroko jako narzędzie do obserwacji i zapisu rzeczywistości. Ma wspierać indywidualną pracę studentek i studentów, pomagać w twórczych wyborach oraz stanowić drogę do odkrycia własnych, autorskich form wypowiedzi. Możliwe jest to nie tylko dzięki nauce klasycznego warsztatu rysunkowego, ale też poprzez otwarcie na eksperymentowanie i przekraczanie granic tej dyscypliny. Ważnym aspektem zajęć w pracowni jest zrozumienie rysunku zarówno jako medium twórczego, jak i narzędzia myślowego. W pracy ze studentkami i studentami kładziony jest nacisk nie tylko na końcowy efekt pracy, ale przede wszystkim na proces twórczy. Proponowane zadania i towarzyszące im niekiedy lektury uwrażliwiają na problemy współczesności, w szczególności związane z relacjami ludzko-nie-ludzkimi. Rysunek jest bardzo istotnym narzędziem indywidualnego rozwoju twórczego, jednocześnie uzupełnia całościowy dorobek i daje przygotowanie do pracy z rzeźbą i mediami interdyscyplinarnymi.

Założenia przedmiotu obejmują: analizę zjawisk, procesów, zmian w otaczającej rzeczywistości i umiejętność przekształcania ich w formy plastyczne. Istotne są: wnikliwa obserwacja, kompozycja, proporcje, światło, wzajemne zależności elementów, różnice materii, kontrast form i rytm. Celem jest poszukiwanie zrozumiałego i uniwersalnego, a zarazem oryginalnego języka wypowiedzi twórczej; znalezienie własnej techniki; rozwijanie kreatywności i świadomości twórczej w oparciu o solidny warsztat, umiejętność zastosowania różnych technik i systematyczny rozwój postrzegania.

W Pracowni Rysunku na Wydziale Rzeźby prowadzone są zajęcia dla studentów wszystkich lat. Limit studentek i studentów spoza wydziału jest nieograniczony.

 

 

P.Lorenc i M.Baranowska, Współistnienie, 2020

 

M.Królikowska, Niechciane, 2020

A.Orłowska, Cykl, 2020 

 

K.Karkuciński, Spacer, 2020

 

J.Brach-Jaworski i N.Gąsowski, 2020