Pracownia Rysunku i Malarstwa I – V rok

Prowadzące:

dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. ASP

as. mgr Anna Siekierska

 

Program pracowni:

Rysunek jest pojmowany szeroko jako narzędzie do zapisu obserwacji rzeczywistości i medium twórcze. Ma wspierać indywidualną pracę studentów, pomagać w twórczych wyborach oraz stanowić drogę do odkrycia przez nich własnych, autorskich form wypowiedzi, co wiąże się nie tylko z klasycznym pojmowaniem rysunku, ale otwarciem na eksperymentowanie i przekraczanie granic tej dyscypliny. Bardzo ważne jest uświadomienie znaczenia rysunku, zrozumienie go jako procesu myślowego. W pracy ze studentami kładziony jest nacisk nie tylko na końcowy efekt pracy, ale przede wszystkim na proces twórczy. Rysunek jest bardzo istotnym narzędziem indywidualnego rozwoju twórczego, jednocześnie uzupełnia całościowy dorobek i daje przygotowanie do zawodu rzeźbiarza, czy artysty interdyscyplinarnego.

Założenia przedmiotu obejmują: analizę zjawisk, procesów, zmian w otaczającej rzeczywistości i umiejętność przekształcania ich w formy plastyczne. Istotne są: wnikliwa obserwacja, kompozycja, proporcje, światło, wzajemne zależności elementów, różnice materii, kontrast form i rytm. Celem jest poszukiwanie zrozumiałego i uniwersalnego a zarazem oryginalnego języka wypowiedzi twórczej; znalezienie własnej techniki; rozwijanie kreatywności i świadomości twórczej w oparciu o solidny warsztat, umiejętność zastosowania różnych technik i systematyczny rozwój postrzegania.

W Pracowni Rysunku na Wydziale Rzeźby prowadzone są zajęcia dla studentów wszystkich lat. Limit studentów spoza wydziału jest nieograniczony.