Pracownia Medalierstwa

Prowadzący:
prof. dr hab. Hanna Jelonek
as.  dr Aleksandra Mazurkiewicz

 

Pracownia Medalierstwa na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie

Początki Pracowni Medalierstwa na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie sięgają połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jej powstanie jest zasługą prof. Józefa Aumillera. O dalszy rozwój pracowni zadbała prof. Zofia Demkowska, wybitny artysta i pedagog warszawskiej Akademii. Szczególnie należy podkreślić wkład prof. Demkowskiej w rozwój medalierstwa jako przedmiotu nauczania oraz artystycznej dziedziny sztuki. Kolejnym prowadzącym Pracownię Medalierstwa był prof. Piotr Gawron. Od czasu powstania, tj. od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, pracownia Medalu istotnie wpisała się w strukturę Wydziału Rzeźby. Nauczanie medalierstwa stało się integralną częścią całego programu nauczania na naszym Wydziale. Medalierstwo jest przedmiotem kierunkowym, z zajęć korzystają studenci lat starszych, tj. III, IV i V roku studiów. Dla wszystkich studentów I semestru trzeciego roku medalierstwo należy do przedmiotów obowiązkowych, później, tj. począwszy od drugiego semestru trzeciego roku, jest specjalizacją z wyboru.

Przedmiotem nauczania jest medal, rzeźba, relief małej skali. Pierwszym ćwiczeniem, z którym stykają się studenci na zajęciach z medalierstwa jest studium z natury, a konkretnie - przedstawienie portretowe. Bardzo często to pierwsze zadanie pozostaje inspiracją dla następnych medalierskich kreacji. Dla tych, którzy wybrali medalierstwo jako specjalizację, kolejnym ważnym etapem jest opracowanie cyklu prac. Może to dotyczyć tak tematu własnego, wybranego przez studenta, jak i tematu zadanego, obligatoryjnego w ramach programu nauczania.  Z ostatnich lat są to cykle: "Dom", "Signum Temporis", "Gra", "Droga". Ten wymóg, tj. przedstawienie konkretnego zadania w rozszerzonym zestawie kilku prac, daje okazję do bardziej wnikliwego przestudiowania tematu pod względem merytorycznym oraz do poszukania nowych własnych rozwiązań formalnych i artystycznych eksperymentów. Zajęcia odbywają się w pracowni studyjnej, pracowniach warsztatowych Zakładu Technik Rzeźbiarskich oraz podczas warsztatów plenerowych w Domu Plenerowym w Dłużewie.

Wielu studentów Pracowni Medalierstwa jest laureatami nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych wystawach oraz konkursach. Należy podkreślić wieloletnią współpracę z FIDEM, Międzynarodową Federację Medalu Artystycznego. Sześciu naszych studentów zostało laureatami prestiżowego Stypendium Młodych przyznawanych przez FIDEM, fundacji Uniwersytetu w Bergen w Norwegii.

 

 

Studenci Prac. Medalu - przyznane stypendia i nagrody