Pracownia Druku Wklęsłego i Wypukłego

Program Pracowni Druku Wypukłego i Wklęsłego
na Wydziale Rzeźby
dla studentów I-III (studia I stopnia) i I-II (studia II stopnia)
w roku akademickim 2014/2015

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Dmitruk

dr hab. Małgorzata Dmitruk

Celem kształcenia w pracowni Druku Wypukłego i Wklęsłego jest przygotowanie
i zapoznanie teoretyczne i praktyczne na polu grafiki warsztatowej, przede wszystkim w zakresie podstawowych technik, jak: linoryt, drzeworyt, monotypia, kolografia, sucha igła, miękki werniks, akwaforta, akwatinta.
Formą kształcenia jest zachęcanie studentów do podejmowania świadomych inicjatyw twórczych
i eksperymentowania, do poszukiwania nowych rozwiązań, stawiania pytań i łamania schematów, do rozbudzania wrażliwości i twórczej ambicji, a tym samym do poznawania siebie i poszukiwania własnego, indywidualnego języka wypowiedzi. Wszystkie te inicjatywy mają prowadzić do świadomej niezależności twórczej.
W pracowni grafiki warsztatowej (artystycznej) jest kładziony duży nacisk na rozwój osobowości studenta oraz na jego świadomą kreację artystyczną.
Zadania i program zajęć są spersonalizowane dla każdego uczestnika zajęć, a ćwiczenia, rozmowy
i korekty są prowadzone indywidualnie.

Program pracowni obejmuje wprowadzenie teoretyczne z zakresu grafiki warsztatowej
i ćwiczenia praktyczne.
Hasłem/tematem  w tym roku akademickim do wszystkich zadań z zakresu różnych technik graficznych jest „Portret” (autoportret, portret koleżanki/kolegi, portret zwierzęcia, miasta, widoku, przedmiotu, portret grupowy, rodzinny itp.).
Można również realizować własne kompozycje na tematy dowolne interesujące danego studenta.

Zadanie 1
Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – linoryt.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu  linorytu  w  linoleum.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej na różnych podłożach (papier, tektura, bawełna, płótno).

Zadanie 2
Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – drzeworyt.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu drzeworytu.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu odlewu gipsowego lub formy silikonowej z matrycy drzeworytniczej.

Zadanie 3
Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – sucha igła.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu suchej igły na pleksi, bezpośrednio korzystając z  modela, natury.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu suchej igły na płycie cynkowo–tytanowej, korzystając z własnej pamięci, odrzucając bezpośrednie korzystanie z modela, natury.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.

Zadanie 4
Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – miękki werniks.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu miękkiego werniksu w materiale np. na płycie cynkowo-tytanowej.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.

Zadanie 5
Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – akwaforta.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu akwaforty w materiale np. na płycie cynkowo-tytanowej.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.

Zadanie 6
Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – akwatinta.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu akwatinty w materiale np. na płycie cynkowo-tytanowej.
Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki.

Program daje studentom możliwość wyboru zadań w zależności od pracochłonności, warunków technicznych i dyspozycji czasowej (jeden semestr lub więcej) oraz od indywidualnych predyspozycji.
W Pracownia Druku Wypukłego i Wklęsłego jest możliwość zrealizowania aneksu do dyplomu dla studentów Wydziału Rzeźby po wcześniejszym zaliczeniu 2 semestrów z grafiki warsztatowej.