Pracownia Druku Wklęsłego i Wypukłego

Prowadząca:
dr hab. Małgorzata Dmitruk, prof. ASP

 

Program Pracowni Druku Wypukłego i Wklęsłego na Wydziale Rzeźby

Celem kształcenia w pracowni Druku Wypukłego i Wklęsłego jest przygotowanie i zapoznanie teoretyczne i praktyczne na polu grafiki warsztatowej, przede wszystkim w zakresie podstawowych technik, jak: linoryt, drzeworyt, gipsoryt, monotypia, kolografia, sucha igła, miękki werniks, akwaforta, akwatinta, sitodruk, druk transferowy.
Formą kształcenia jest zachęcanie studentów do podejmowania świadomych inicjatyw twórczych i eksperymentowania, do poszukiwania nowych rozwiązań, stawiania pytań i łamania schematów, do rozbudzania wrażliwości i twórczej ambicji, a tym samym do poznawania siebie i poszukiwania własnego, indywidualnego języka wypowiedzi. Wszystkie te inicjatywy mają prowadzić do świadomej niezależności twórczej.
W pracowni grafiki artystycznej jest kładziony duży nacisk na rozwój osobowości studenta oraz na jego świadomą kreację artystyczną.
Zadania i program zajęć są spersonalizowane dla każdego uczestnika zajęć, a ćwiczenia, rozmowy i korekty są prowadzone indywidualnie. Program pracowni obejmuje wprowadzenie teoretyczne z zakresu grafiki warsztatowej i ćwiczenia praktyczne.

Forma i format prac do uzgodnienia z każdą studentką/ studentem indywidualnie.
Cykle graficzne, historia animowana na papierze, książka artystyczna, książka obrazkowa, książka autorska, słowo-książka, połączenie medium graficznego z warsztatem rzeźbiarskim, połączenie tkaniny z warsztatem graficznym, kolor w grafice. itp
Oferta Pracowni:
LINORYT
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – linoryt.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu matrycy w linoleum.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej na różnych podłożach (papier, tektura, bawełna, płótno, sklejka, kalka techniczna).
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenia polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie.

DRZEWORYT
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – drzeworyt.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu matrycy w klocku drewnianym .
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odlewu gipsowego lub formy silikonowej z matrycy drzeworytniczej.
– Ćwiczenia polegające na zrobieniu odbitki z odlewu gipsowego lub formy silikonowej.
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenia polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie.

SUCHORYT
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – sucha igła.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu suchej igły na pleksi, bezpośrednio korzystając z modela, z natury.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu suchej igły na płycie cynkowo–tytanowej, korzystając z własnej pamięci, odrzucając bezpośrednie korzystanie z modela, z natury.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenia polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie.

MIĘKKI WERNIKS
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – miękki werniks.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu miękkiego werniksu w materiale np. na płycie cynkowo-tytanowej.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenia polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie.

AKWAFORTA
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – akwaforta.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu akwaforty w materiale np. na płycie cynkowo-tytanowej.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenia polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie.

AKWATINTA
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – akwatinta.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu akwatinty w materiale np. na płycie cynkowo-tytanowej.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki.
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenia polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie.

GIPSORYT
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – gipsoryt.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu matrycy w gipsie .
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej na różnych podłożach (np. papier, płótno, bawełna, kalka techniczna itp.).
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenia polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie.

SITODRUK
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – sitodruk.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu matrycy.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej na różnych podłożach (np. papier, płótno, bawełna itp.)
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenia polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie.

KOLOGRAFIA
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – kolografia.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu matrycy.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.

MONOTYPIA
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – monotypia.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej.
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.

SZABLON
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – szablon.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu matrycy/formy.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej na różnych podłożach (np. papier, tkanina, filc, płótno, bawełna, deska, sklejka itp.).
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenie polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie lub na formach przestrzennych.

DRUK TRANSFEROWY
– Wprowadzenie teoretyczne – wiadomości ogólne z zakresu techniki graficznej – druk transferowy.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu matrycy.
– Ćwiczenia polegające na wykonaniu odbitki graficznej na różnych podłożach (np. papier, tkanina, płótno, bawełna, deska, sklejka itp.).
– Ćwiczenia polegające na wprowadzeniu koloru do obrazu graficznego.
– Ćwiczenia polegające na multiplikacji form na płaszczyźnie lub na formach przestrzennych.

Program daje studentkom i studentom możliwość wyboru zadań w zależności od pracochłonności, warunków technicznych i dyspozycji czasowej (jeden semestr lub więcej) oraz od indywidualnych predyspozycji. W pracowni jest możliwość zrealizowania aneksu do dyplomu jako części składowej dyplomu po wcześniejszym zaliczeniu 1 semestru.

W Pracowni Druku Wypukłego i Wklęsłego od 2015 roku są prowadzone „Pogadanko o…” – cykl spotkań autorskich z artystami sztuk wizualnych, galerzystami, kuratorami. Spotkania mogą dotyczyć tematów związanych z grafiką artystyczną i użytkową oraz tematów związanych ze sztukami wizualnymi

 

IV rok studia zintegrowane – zajęcia obowiązkowe w semestrze zimowym
II roku studia II stopnia – zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym
I – IV roku studia zintegrowane oraz II rok studia II stopnia – zajęcia fakultatywne w semestrze letnim