Pracownia Graficznych Form Przestrzennych

Prowadząca:
dr hab. Małgorzata Dmitruk, prof. ASP

 

Pracownia Graficznych Form Przestrzennych

Celem kształcenia w Pracowni Graficznych Form Przestrzennych jest przygotowanie i zapoznanie
teoretyczne i praktyczne na polu grafiki warsztatowej (przede wszystkim w zakresie podstawowych
technik graficznych takich, jak: linoryt, drzeworyt, gipsoryt, suchoryt, akwaforta, akwatinta, miękki
werniks, kolografia, monotypia, szablon) w połączeniu m. in. z rysunkiem, tkaniną, „rzeźbą miękką”,
warsztatem rzeźbiarskim, książką autorską, przestrzenną (pop-up), obrazkową, powieścią graficzną
(komiks) itd. Są także podejmowane następujące zagadnienia: kolor w rysunku/grafice, cykle
rysunkowe/graficzne, historie animowane na papierze/tkaninie itp.
Formą kształcenia jest zachęcanie studentów/ek do podejmowania świadomych inicjatyw twórczych i
eksperymentowania, do poszukiwania nowych rozwiązań, stawiania pytań i łamania schematów, do
rozbudzania wrażliwości i twórczej ambicji, a tym samym do poznawania siebie i poszukiwania
własnego, indywidualnego języka wypowiedzi. Wszystkie te inicjatywy mają prowadzić do świadomej
niezależności twórczej. W pracowni jest kładziony duży nacisk na rozwój osobowości studenta/tki
oraz na jego/jej świadomą kreację artystyczną.
Zadania i program zajęć są spersonalizowane dla każdego uczestnika/ki zajęć, a ćwiczenia, rozmowy i
korekty są prowadzone indywidualnie. Poziom/stopień trudności pracy nad zadaniem jest
dopasowany do etapu nauczania, w którym jest student/ka. W pracowni jest kładziony duży nacisk na
poszukiwanie własnych tematów twórczych. Program daje studentom/tkom możliwość wyboru
zadań w zależności od indywidualnych propozycji, umiejętności, doświadczenia, pracochłonności,
warunków technicznych i dyspozycji czasowej (jeden semestr lub więcej).
Pracownia adresowana jest do studentów/ek od 3 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich z
możliwością zrobienia aneksu do dyplomu jako część składową dyplomu.