mgr Ryszard Zimek

e-ma­il: ryszard.zimek@asp.waw.pl

Nota biograficzna

Mgr Ryszard Zimek, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2009 bronił dyplom pod opieką prof. Antoniego Janusza Pastwy oraz prof. Anny Lewickiej-Morawskiej pt. Badając granice rzeźby. O problemach implikowanych przez modelowanie trójwymiarowe. Od 2009 zatrudniony na macierzystym wydziale, od 2010 także w Katedrze Historii i Teorii Kultury (obecnie Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną). Praktykę rzeźbiarską łączy z metarefleksją teoretyczną. Opiekun Koła Naukowego Laboratorium Rzeźby, które zajmuje się problematyką wykorzystania zaawansowanych technologii cyfrowych w kontekście tradycyjnych technik rzeźbiarskich.