Janusz Antoni Pastwa / Adam Styka w Galerii Opera

Opublikowano 13 maja 2022

Do 30.06.2022 trwa wystawa indywidualna Pana Prof. Janusza Pastwy w Galerii Opera (wschodnie skrzydło Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie).

21 maja (sobota) o godz. 12.00 Pan prof. Janusz Pastwa będzie oprowadzał po swojej wystawie i podpisywał katalog serdecznie zapraszamy!