Druga Pracownia Rzeźby I rok

 

Pracownia Rzeźby I rok

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Witek 

Program pracowni

Program pracowni proponuje wnikliwe studiowanie natury. Natury będącej skarbnicą wszechwiedzy. Tematyka zadań oparta jest o pogłębione studium modela, często usytuowanego w zaaranżowanej przestrzeni. Celem tych ćwiczeń jest zrozumienia zależności człowieka, czasu, miejsca, przestrzeni. Celem zajęć jest dążenie do ukształtowania samodzielnej osobowości twórczej studenta. Jego świadomego kontaktu z naturą, która umożliwia mu odkrywanie nowych form, znaczeń, kształtów. Ponadto program zajęć zakłada zapoznanie studentów z możliwościami utrwalania wykonywanych ćwiczeń
w różnorodnych materiałach.

dr  Grzegorz  Witek

I rok wystawa rocznik 2016

I rok wystawa rocznik 2017, 2018