Pracownia Rzeźby I rok - s. 1.2

Prowadzący:
dr hab. Grzegorz Witek, prof. ASP 
as. mgr Bartosz Sandecki

 

Założenia programowe

Pracownia proponuje wnikliwą obserwację natury, będącej skarbnicą wszechwiedzy. Zadania oparte są o pogłębione studium człowieka / modela / akt, często usytuowanego w zaaranżowanej przestrzeni. Celem tych ćwiczeń jest próba zrozumienia zależności, czasu i przestrzeni. Zajęcia dążą do zbudowania solidnego fundamentu będącego podstawą do dalszego kształtowania osobowości twórczej studenta. Jego świadomego kontaktu ze światem natury, który umożliwia mu, na nowo odkrywanie form i znaczeń. Ponadto program zajęć zakłada zapoznanie studentów z technologią, metodami i możliwościami utrwalania wykonywanych ćwiczeń w różnorodnych materiałach.

Pracownia to miejsce spotkań talentu, światopoglądu i determinacji.

 

Semestr I, PRACA Z MODELEM

Zadanie obejmuje całe spektrum zagadnień związanych z rzeźbą opartą o człowieka. Akt ludzki poprzez swoje niepowtarzalne piękno, logikę układu przestrzennych form, charakter i wrażliwość wyrażony mową ciała, jest doskonałym obszarem rozważań o kondycji i egzystencji człowieka.

 

Semestr II, DETAL W SKALI

Zadanie oparte jest o prace z modelem np. akt, czaszka, draperia, roślina itp. Ćwiczenie oczekuje od studenta świadomego i odpowiedzialnego wyboru fragmentu proponowanej rzeczywistości, oraz uzasadnionej propozycji skali. Ponadto zadanie daje możliwość realizacji rzeźby w różnych odpowiednio uzasadnionych materiałach. Zadanie DETAL W SKALI, jest ważnym uzupełnieniem i kontynuacją zagadnień poruszanych w semestrze pierwszym.

Ćwiczenia dodatkowe tzw. bez korekty są realizowane zarówno w pierwszym jak i drugim semestrze. Przykładowe tematy:

O TO JA, CIĄGŁOŚĆ, PIĘKNO, AŻUR, CEL, PŁEĆ, RÓŻNICA, NATURA

 

2019/2020

 

2018/2019

 

2017/2018

 

2016/2017