dr Paweł Mysera, prof. ASP

e-ma­il: pawel.mysera@asp.waw.pl

Paweł Mysera. Artysta sztuk wizualnych. Autor instalacji, obiektów, rzeźb, animacji, plakatów, inicjatyw społecznych i przestrzeni wystawienniczych. Absolwent Kolegium Nauczycielskiego w Płocku o specjalności: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z plastyką. Licencjat na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego w 1999 r. Absolwent Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej, prowadzonej przez prof. Grzegorza Kowalskiego w 2005 r. Do 2013 asystent w Pracowni Rzeźby w Architekturze, działającej w ramach Katedry Działań Przestrzennych Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, prowadzonej przez dr. hab. Romualda Woźniaka prof. ASP. Do 2018 adiunkt w niniejszej pracowni, prowadzonej przez dr. hab. Andrzeja Sołygę prof. ASP. Zajmuje się badaniem miejsc pamięci i problemem upamiętnienia w przestrzeni społecznej. Prace Mysery to zapis efemerycznych zjawisk odnoszących się do natury ludzkiej. Sięgają problematyki religijnej, społecznej i egzystencjalnej; wyrażają niezgodę na zastany porządek świata. Od 2008 roku współpracuje z Galerią TAK w Poznaniu, upowszechniając sztukę współczesnych outsiderów.