prof zwyczajny Mariusz Woszczyński

e-mail.: mariusz.woszczynski@asp.waw.pl
www.mariuszwoszczynski.pl

10.12.2006. Polska. Warszawa. Wystawa malarstwa Mariusza Woszczynskiego w Galerii Promocyjnej. Mariusz Woszczynski jest laureatem nagrody kwartalnika sztuki EXIT.

 

 

 

 

 

 

 

Mariusz Woszczyński urodził się w 1965 roku w Warszawie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W latach 1985-1990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem (1990) w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Rafała Strenta. W latach 1990-1994 był asystentem na Wydziale Grafiki w pracowni malarstwa prof. Teresy Pągowskiej, następnie w pracowniach rysunku prof. Zofii Glazer -Rudzińskiej, prof. Huberta Borysa i prof. Juliana Raczko. Od 1996 roku pracuje na Wydziale Rzeźby w pracowniach rysunku prof. Zofii Glazer -Rudzińskiej i prof. Jacka Sienickiego, a od 2005 roku prowadzi pracownię rysunku i malarstwa. Adiunkt II stopnia. Wystawy indywidualne w Polsce, Chile, Francji, Niemczech. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i problemowych w kraju i za granicą. Przebywał na stypendiach i stażach artystycznych w Wyższej Szkole Sztuk Wizualnych i Architektury La Cambre (pracownia grafiki i ilustracji) i Szkole RHoK (pracownia litografii) w Brukseli (1998); w Kunstakademie w Duesseldorfie (pracownia malarstwa prof. Konrada Klaphecka i pracownia grafiki prof. A. R. Pencka) w latach 1995-96 oraz w Ecole d’ Art et d’ Architecture w Marsylii Luminy (1992-93). Stypendysta Fundacji TEMPUS, Fundacji DAAD, Rządu Francuskiego, Wspólnoty Walońskiej Rządu Belgii. Laureat nagrody artystycznej kwartalnika EXIT, Nowa sztuka w Polsce (2006). Prace w zbiorach warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Museo de Arte Contemporaneo Uniwersytetu w Santiago de Chile oraz w polskich i zagranicznych kolekcjach prywatnych.
W 2010 roku ukazał się katalog: M. Woszczyński, Postacie i krajobrazy (wydawnictwo ASP w Warszawie).