dr hab. Andrzej Sołyga

e-ma­il: andrzej.solyga@wp.pl

andrzejsolyga.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Sołyga. Rocznik 1955. Rzeźbiarz. Prowadzi dyplomującą Pracownię Rzeźby dla studentów II-V roku na Wydziale Rzeźby. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, między innymi w pracowni prof. Franciszka Duszeńki, oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1981 roku uzyskał dyplom na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Gustawa Zemły z wyróżnieniem rektorskim. W tym też roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki i podjął pracę dydaktyczną na macierzystej uczelni. W latach 2013-2017 prowadził Pracownię Rzeźby w Architekturze działającej w ramach Katedry Działań Przestrzennych.

Twórczość w zakresie rzeźby figuratywnej, rzeźby pomnikowej, medalierstwa, rysunku. Interesuje się zagadnieniami związanymi z pamięcią indywidualną i zbiorową oraz formami ich realizacji w przestrzeni publicznej.

 

Dorobek artystyczny (ważniejsze dokonania ) powstał w głównej mierze przez udział w prestiżowych konkursach krajowych i międzynarodowych. Tworzą go nagrody i realizacje:

– Nagroda w ogólnopolskim konkursie na projekt pomnika 1000- Lecia Jazdy Polskiej, 1984

– Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie, 2000 , Rosja , Ukraina

– Miejsce Pamięci Ofiar Pracy Przymusowej w Braunschweig, 2001, Niemcy

– Założenie pomnikowe na terenie byłego hitlerowskiego Obozu Zagłady Żydów w Bełżcu

– ” Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2010 roku “, 2012, Rosja, (realizacja wstrzymana)

– III nagroda w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na “Koncepcję Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”, 2020, Gdańsk (wymienione utwory powstały w zespołach autorskich)