as. mgr Tomasz Krzpiet

tomasz.krzpiet@asp.waw.pl

Tomasz Krzpiet urodził się w 1986 roku. Ukończył Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie. W latach 2007 – 2012 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. W roku 2012 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Adama Myjaka.

Od 2014 r. asystent w Pracowni Technik Odlewnictwa Artystycznego na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie.
Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotny Stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.

Znaczącym czynnikiem dla tematyki moich prac jest przeobrażenie – metamorfoza organizmów. Interesuje mnie moment przejścia z jednej rzeczywistości w inną, którą staram się określić za pomocą formy, ciała i struktury w humanoidalnych tworach, które powołuję do istnienia.

tomekkrzpiet.blogspot.com