Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Rzeźby

as. mgr Paweł Mysera

2476

e-ma­il: p.mysera@gazeta.pl

 

Nota biograficzna

Ukończył Wydział Rzeźby ASP w Warszawie w 2005 roku – dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego. Od 2005 roku pracownik dydaktyczny ASP w Warszawie na stanowisku asystenta w pracowni Rzeźby w Architekturze, prowadzonej przez adi.IIst. Romualda Woźniaka /do roku 2012/, a od 2013 prowadzonej przez adi.Ist. Andrzeja Sołygę. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku. Twórczość Mysery, to zapis efemerycznych zjawisk natury i działalności człowieka. Często dotyka niewidocznych, ukrytych przestrzeni odnoszących się do natury ludzkiej, uwikłanej w byt. Paweł Mysera w swoich projektach podejmuje istotne wątki dotyczące jednostki i jej relacji   ze światem. Sens jego prac nie jest dany wprost – zbudowany na symbolicznych przekazach odkrywa  emocjonalną sferę poprzez substancjalność użytej materii, czy zapis efemerycznych zjawisk. Prace artysty wraz z ich symbolicznym skrótem wyrażają niezgodę na zastany porządek świata. Ich warstwa refleksyjna sięga problematyki religijnej, społecznej i egzystencjalnej.

 

Wystawy zbiorowe:

VI.2003         Wystawa rzeźby/Aula/ASP/Warszawa

I.2004            Rzeźbiarze fotografują/Królikarnia/Warszawa

III.2004         Transmisje 2/Statliche Akademie der Bildende Kunste/Stuttgart

II.2006          Moja rzeczywistość wystawa rysunku studentów prof. Zofii Glazer

galeria młodych twórców/Łazienkowska/Warszawa

IV.2006         (0–22)/wystawa koła naukowego Kwadrat/ ASP/Poznań

V.2006          Przeprowadzka/Galeria Klimy Bocheńskiej/Warszawa

V.2009          Nie o – biekty, (Nad)użycia ciała w kulturze/Stacja Pomp/Toruń

XII.2009       Tangram – rodzaj męski/Galeria Tak/Poznań

VII.2011       Fala letnich upałów/Salon Akademii/Pałac Czapskich/Warszawa

IX.2011         Nieznośny efekt WOW/Galeria im./Żyrardów

X.2011          Nikt znikąd/Galeria Tak/Poznań

 

Wystawy indywidualne:

III.2003           Wystawa rysunku/Wydział Rzeźby/ASP/Warszaw

VI.2005            Wyjście bezpieczeństwa/Wydział Rzeźby/ASP/Warszawa

X.2009              Przypadek Mirka J./Galeria a.r.t. Jacka Markiewicza/Płock

X.2012              Przekątna – inne stany skupienia/Galeria 2.0./Warszawa

III.2013           Złoty podział/Galeria Fundacji Sztucznej/Warszawa