as. mgr Kinga Smaczna – Łagowska

e-ma­il: kinga.smaczna-lagowska@asp.waw.pl

Kinga Smaczna-Łagowska ur. 1977 r w Białymstoku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu w 1997r. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2003 r obroniła pracę dyplomową pt. „Pomnik miejsca”, której promotorem był prof. Adam Myjak (dyplom z wyróżnieniem). Od 2004 r pracownik dydaktyczny Wydziału Rzeźby. Poszukiwania twórcze skupiają się na próbie wielopłaszczyznowego dotykania sfer ludzkiej egzystencji, wyrażanego poprzez realną formę rzeźbiarską funkcjonującą w kontekście przestrzeni jako miejsca i świadomości. Jest laureatką znaczących nagród i konkursów m in. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Grand Prix Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Najlepszy Dyplom w Dziedzinie Sztuk Pięknych, Nagrody Ministra Infrastruktury, Nagrody w Międzynarodowym konkursie na rzeźbę do dramatu H.Ibsena „Peer Gynt” w Oslo.