as. mgr Anna Siekierska

anna.siekierska@asp.waw.pl

Anna Siekierska – rzeźbiarka, rowerzystka, członkini Wspólnoty Międzygatunkowej. Jest czynną artystką i aktywistką zaangażowaną w działania na rzecz przyrody. Wypowiada się w imieniu istot dyskryminowanych i eksploatowanych przez człowieka. Prowadzi warsztaty uwrażliwiające na życie innych istot, tworzy instalacji w przestrzeni publicznej oraz projekty zaangażowane, m.in.: Fikus, instalacja sąsiedzka w podwórku kamienicy w Warszawie, 2017; Kto tam?, platforma do obserwacji życia w koronach drzew, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2018; Sanatorium, działanie performatywne i aktywistyczne dążące do zachowania stadionu im. E Szyca w Poznaniu jako przestrzeni dla dzikiej przyrody, 2019- … ; Pomnik niszczenia przyrody, stworzony wspólnie z Inicjatywą Dzikie Karpaty, Teatr Powszechny i PKiN w Warszawie, 2019. Uczestniczka, autorka i kuratorka wystaw, m.in.: Chwasty i ludzie, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa 2020; Magiczne zaangażowanie, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2020; Zoepolis. Dizajn dla chwastów i szkodników, Fundacja Nośna, Kraków, 2019; Warszawa w Budowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 2017. Jej prace były wystawiane w Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji. Dwie z jej prac znajdują się w kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W roku 2017 była stypendystką Stypendium Artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy, a w 2019 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyła również w rezydencjach artystycznych w kraju oraz za granicą. Jest absolwentką Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP, gdzie obecnie współprowadzi pracownię rysunku. Ważnym elementem działalności są też warsztaty łączące sztukę z wiedzą i doświadczaniem przyrody, które prowadzi dla dzieci, młodzieży i dorosłych głównie należących do grup wykluczonych. Mieszka i pracuje w Warszawie.