as. mgr Anna Siekierska

 

Anna Siekierska – Absolwentka wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie tam zatrudniona jako asystentka w pracowni rysunku. Dyplomowa praca magisterska pt: Dom (2013) była pokazywana na wystawach najlepszych dyplomów artystycznych w Polsce i za granicą. Jest czynną artystką i aktywistką zaangażowaną przede wszystkim w działania na rzecz przyrody. Jej prace były wystawiane w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji.

Jej praktyka artystyczna jest głównie oparta o obserwację podejścia człowieka do natury. Istotnym źródłem inspiracji artystycznych jest architektura, także tematy podejmowane przez artystkę często balansują na granicy formy architektonicznej, przyjmują formę ażurowych konstrukcji, głównie wykonywanych z drewna i ze stali, bądź instalacji in situ. W jej praktyce artystycznej równie ważne są cele estetyczne jak i społeczne.

Dwie z jej prac znajdują się w kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Posiada kilka realizacji w przestrzeni publicznej.  W roku 2017 była stypendystką Stypendium Artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy, a w 2019 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyła również w rezydencjach artystycznych w kraju oraz za granicą. Ważnym elementem działalności są też warsztaty artystyczne, które prowadzi dla młodzieży i dla dorosłych głównie należących do grup wykluczonych społecznie. Mieszka i pracuje w Warszawie.