dr Agnieszka Wach

e-ma­il: agnieszka.wach@asp.waw.pl

Agnieszka Wach. Urodzona w 1987 roku w Czeladzi, na terenie Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego.
Jej działania twórcze cechuje podejście pozanarzędziowe. Tworzy w obszarze pomiędzy rzeźbą a architekturą. Interesuje się tematem pamięci i formami jej funkcjonowania w przestrzeni rzeczywistej. Uczestniczy w wystawach i czasem je aranżuje. Pracuje w zespołach projektowych (od 2008 r.). Jest autorką i współautorką licznych projektów konkursowych na realizacje w przestrzeni publicznej, w tym kilkunastu projektów pomnikowych o charakterze metonimicznym.

Do najważniejszych realizacji w jej dorobku należą: Wave – monumentalne formy przestrzenne funkcjonujące na terenie parku Ronalda Reagana w Gdańsku (2014 r.), Drugie życie obiektu – architektura wystawy Spór o odbudowę prezentowanej w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 7 na terenie dawnego budynku IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29 w Warszawie (2015 r.) i projekt doktorski o tytule Jestem Spokojna, zaprezentowany w Studio 3one33, które było kiedyś pracownią Aliny Szapocznikow, a później Zofii Wolskiej.