as. dr Andrzej Kokosza

2466e-ma­il: andrzejkokosza@gmail.com

Nota biograficzna

21.XI. 2011 Tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne, na podstawie rozprawy doktorskiej „Przestrzeń ciała – pamięć przestrzeni” Promotor w przewodzie doktorskim: prof. Grzegorz Kowalski Recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. ASP dr. hab. Hanna Jelonek i prof. Marcin Berdyszak
02.VI.2003 Dyplom magistra sztuk pięknych w zakresie Rzeźby w pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego ASP Warszawa 2000–2003 Pedagogiczne Studia Uzupełniające kierownik katedry: dr Ewa Muszyńska
1998–2003 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Rzeźby Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego II-VI 2002 Stypendium Vysoka Skola Vytvornych Umieni w Bratysławie V. 2001 Kurs wychowawczy dla dzieci i młodzieży Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Praktyka dydaktyczna:

Obecnie asystent w Pracowni Rzeźby dr hab. prof. ASP Jakuba Łęckiego
XI.2005 – VI.2012 r. Asystent w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego na Wydziale Rzeźby ASP Warszawa
XII 2003 – VI.2005 Asystent w pracowni rzeźby adi. I st. Antoniego Grabowskiego w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie

 

Nagrody i wyróżnienia:

XII. 2008 Nagroda rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za osiągnięcia Artystyczne i dydaktyczne
W swojej działalności artystycznej zajmuję się projektowaniem i realizacją obiektów videoinstalacyjnych, rzeźb kinetycznych. Szczególnie interesuje mnie aspekt pogranicza sztuki i techniki oraz relacji pomiędzy człowiekiem, jego ciałem, a kreowaną przez jego intelekt mechanizacją industrialną rzeczywistością.
Człowiek wykorzystując swój intelekt i kreatywność, generuje metody i narzędzia do realizacji celów które ze względu na jego fizyczne ograniczenia nie były by dla niego dotychczas osiągalne.
Mam tu na myśli szeroko rozumiane zdobycze cywilizacyjne z których każdy z nas w większej lub w mniejszej mierze, w bardziej lub w mniej świadomy sposób korzysta. Tworzone przez człowieka narzędzia, swoiste protezy, jako przedłużenie mocy naszego ramienia powodują, że możemy zrobić i dotknąć coraz więcej, ale nie samemu (np: mnogość ukazanych miejsc i obrazów w tv) tym samym ograniczając swoje osobiste doznanie.
Zapewne tkwienie w takiej zindustrializowanej przestrzeni daje człowiekowi poprzez poczucie okiełznania materii, wrażenie bezpieczeństwa i kontroli własnego życia. Pozorny porządek pociąga jednak za sobą konieczność bezustannego doglądania, przymuszając nas po trosze do ciągłego powielania codziennych schematów życia pozornego, jedynie słusznych procedur, karności wobec nakazów nazywanych prawem. Owe rytuały społeczne wpisują całą naszą rzeczywistość i to za naszym przyzwoleniem, w zgeometryzowane, podzielone, pomnożone, porządki brył, sześcianów, pudełek, działek, paczek, walizek, pokojów zgeometryzowanej przestrzeni do której jesteśmy przyuczani w mikroskali, dostając pierwszy kratkowany zeszyt, w makroskali patrząc na satelitarne zdjęcie pól i miast. Świat zastany przez człowieka obecnie w swej całej złożoności, różnorodności dóbr, skomplikowanych struktur społecznych, wykreowanych wartości zapewne może bardzo mocno oddziaływać na człowieka. Przyjmuje to niejednokrotnie formę oddziaływania o podłożu komercyjnym. Można wręcz powiedzieć, że obserwujemy powstawanie czegoś na kształt religii, gdzie rolę idola pełnią dobra, a obrządkiem jest ich zdobywanie. Postęp technologiczny dał współczesnemu człowiekowi ogromne środki, jednak ze względu na dynamikę i pośpiech czasów nie zawsze zostaje czas na rozwój duchowy. Powoduje to obniżenie rangi tradycyjnych wartości społecznych, stawiając przed człowiekiem potrzebę stworzenia nowego kanonu etyczno-moralnego nadążającego za wciąż ewoluującym światem. Niestety wydaje mi się, że zinstytucjonalizowane religie nie mają w tej kwestii wiele do zaoferowania. Człowiek nowych czasów wyposażony został w środki i potęgę niczym antyczne bóstwo. Ma moc tworzenia i niszczenia, jednakże przeważnie przez dynamizm swego działania więcej potrafi policzyć niż zrozumieć, a to wszystko czym się obudował chyba nie czyni go silniejszym, bo czy tak naprawdę zmieniła się istota tego co go motywuje? Czy daje mu to szansę uwolnienia się od tych najpierwotniejszych lęków, potrzeb i pragnień?

 

Dorobek:

• Udział w wystawie dyplomowej w galerii „Aula” VI 2003 r.
• Udział w wystawie „Rzeźbiarze fotografują” w Muzeum Rzeźby im. Xsawerego Dunikowskiego „Królikarnia”. II 2004r
• Udział w wystawie „Dyplomy 2003–2004” galeria „Aula „ VI 2004 r.
• Udział w międzynarodowym festiwalu „Sztuka ulicy” (w projekcie Fantomtopia ) VII 2004 r.
• Udział w wystawie pt. „ Powinność i Bunt” w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” IX-X 2004 r.
• Udział w wystawie p.t .’’Mistrz –uczeń –mistrz.’’ Twórczość pedagogów Wydziału Architektury A.S.P. galeria ,,Z.P.A.P’’XII-I 2005 r.
• Asystent scenografa w projekcie „Fabryka Norblin, Zakład Wytopu Snów Imieniem Zantmanna”
• Pokaz videoinstalacji – Teatr Nowy w ,,Fabryce Trzciny’’ II 2005 r.
• Udział w pokazie filmowym. Klub ,,AURORA’’. V 2005 r.
• Asystent scenografa Antoniego Grabowskiego w sztuce „Bitwy” Rolanda Topora w reżyserii Łukasza Czuja w Teatrze na Woli VI. 2005 r.
• Udział w Międzynarodowym Festiwalu „Sztuka Ulicy” VII. 2005 r.
• Udział w II Warszawskim Biennale Multimedialnym XII. 2005 r.
• Udział w Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych WFSP’ 2006 V-VI.2006 r. Galeria Sztuki Bożeny Marki
• Udział w wystawie p. t. „0–22″ Galeria „AULA” ASP Poznań V. 2006 r.
• Scenograf w sztuce Bogusława Schaeffera p.t. „Multimedialne coś”, w reżyserii Kariny Piwowarskiej III. 2007 r.
• Udział w wystawie galeria BWA Zielona Góra IV.2008 r.
• Udział w pokonkursowej wystawie zbiorowej Z.P.A.P w Warszawie V. 2008 r.
• V Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”- Projekt „Pamięć Kamienic” Ulica Próżna 7/9 IX. 2008 r.
• Udział w wystawie „Widok 12- artyści przejmują kamienicę!” IX. 2008 r.
• Udział w wystawie Pedagogów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie XI. 2008 r.
• Udział w wystawie Pedagogów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Galeria Sztuki Zamek w Suchej Beskidzkiej III. 2009 r.
• Udział w wystawie w Galerii Lipowa 13 Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych „SEKWENCJE” z pracowni Kowalskiego – V. 2010 r.
• „PRZESTRZEŃ CIAŁA, PAMIĘĆ PRZESTRZENI” – wystawa indywidualna w ramach przewodu doktorskiego Galeria Nowych Mediów ASP Warszawa – VI. 2010 r.
• Udział w wystawie „Miasto Gwiazd- czyli Festiwal Gwiazd w Żyrardowie” – IX. 2010 r.
• Udział w wystawie pedagogów Wydziału Rzeźby ASP – Ośrodek wystawienniczy „Kasztel
w Szymbarku” III. 2011 r.
• Wystawa indywidualna w Galerii 2.0 – ASP w Warszawie – V – VI.2011 r.
• Udział w projekcie „Noc Muzeów” – 14.V.2011 r.
• Wystawa na Festiwalu „Miasto Gwiazd” w Żyrardowie – IX.2011 r.
• Wystawa Pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie Dom Kultury Bemowo w Warszawie 2011 r.
• Wystawa pracowników Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Galeria Domu Kultury na Saskiej Kępie V.2012 r.
• Wystawa na Festiwalu „Miasto Gwiazd” w Żyrardowie IX. 2012 r.
• Kurator wystawy „Forma Przestrzeń Podmiot” Twórców Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie Galeria(-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie X. 2012 r.
• Projekt i realizacja obiektu do videoinstalacji „Koniec świata, koniec sztuki” w ramach działań nieformalnej grupy artystycznej End of Art – XII. 2012 r.
• Prezentacja obiektu videoinstalacyjnego „Brama” w ramach działań grupy artystycznej End of Art – Hala główna Dworca Centralnego w Warszawie – XII. 2012 r. do I.2013 r.
• Prezentacja obiektu videoinstalacyjnego „Brama” w ramach działań grupy artystycznej End of Art – Gmach Rektoratu ASP w Warszawie – I-II. 2013 r.
• Prezentacja obiektu videoinstalacyjnego „Brama” w ramach działań grupy artystycznej End of Art – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – III.2013 r.
• Prezentacja obiektu videoinstalacyjnego „Brama” w ramach działań grupy artystycznej End of Art na Interdyscyplinarnym Festiwalu „Miasto Gwiazd” w Żyrardowie – IX.2013 r.