adi. II st. prof. ASP Romuald Woźniak

2474

e-ma­il: r.wozniak@asp.waw.pl

Nota biograficzna

Droga dydaktyczna: asystent w pracowni prof. J. Jarnuszkiewicza Wydz. Rzeźby asystent w pracowni prof. G. Kowalskiego Wydz. Rzeźby prowadzenie Pracowni Kompozycji Przestrzennych Katedra Scenografii prowadzenie Pracowni Rzeźby w Architekturze Wydz. Rzeźby prowadzenie Pracowni Działań Przestrzennych Wydz. Rzeźby Piastował funkcje Prodziekana i Kierownika Katedry Działań Przestrzennych. Uprawia – rzeźbę, instalacje przestrzenne, scenografię, reżyserię światła. Od kilkunastu lat, główne pole aktywności to autorskie spektakle teatru narracji wizualnej i działania performatywne.

Zrealizował kilkadziesiąt spektakli będących sumą jego doświadczeń rzeźbiarskich, performerskich i scenograficznych. Prowadzi zajęcia warsztatowe w powyższym zakresie. W 1999 r. założył Teatr Academia na warszawskiej Pradze – placówkę, która zainicjowała kulturalny boom tej dzielnicy.