dr hab. Romuald Woźniak, prof. ASP

e-mail: r.wozniak@asp.waw.pl

Roman Woźniak uprawia rzeźbę, scenografię, instalacje przestrzenne, reżyserię światła. Od kilkunastu lat, główne pole aktywności to spektakle teatru narracji wizualnej i działania performatywne. Zrealizował kilkadziesiąt autorskich spektakli będących sumą jego doświadczeń rzeźbiarskich, performerskich i scenograficznych. W spektaklach tych jest twórcą scenariuszy, reżyserem, scenografem, autoremkoncepcji światła i ruchu.

W 1999r. otworzył Teatr Academia na warszawskiej Pradze Płn. – placówkę, którazainicjowała kulturalny boom tej dzielnicy. Tu realizuje swoje autorskie spektakle,a także popularyzuje twórców z obszaru teatru tańca i narracji wizualnej.

Jest dydaktykiem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracował na Wydziałach Scenografii i Rzeźby. Prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych. Piastował funkcje Prodziekana Wydziału Rzeźby i Kierownika Katedry Działań Przestrzennych.

Pełne CV – culture.pl/pl/tworca/roman-wozniak
Strona Teatru Academia – teatracademia.com