dr hab. Stanisław Brach, prof. ASP

2473

e-ma­il: stach@brach.art.pl

Nota biograficzna

Urodzony 1972 r. w Gorlicach.

Od 2010 adiunkt na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, kieruje Pracownią Ceramiki.

W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, a w 2008 roku uzyskał tytuł doktora.

Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom
w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 2000 roku. W latach 1987–93 uczeń Technikum Ceramicznego w Łysej Górze.

W 2014 został laureatem stypendia twórczego MKIDN, w 2011 otrzymał Nagrodę Rektora ASP w Warszawie. Uczestnik wielu plenerów i konkursów międzynarodowych, m.in. we Włoszech i w Japonii.

Prace w zbiorach Muzeum Rzeźby Współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej

w Orońsku, Międzynarodowego Muzeum Ceramiki w Faenzie we Włoszech oraz w zbiorach prywatnych.