dr hab. prof. ASP Maciej Aleksandrowicz

2472

e-ma­il: masculp@op.pl

Nota biograficzna

(ur. 1973) studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1992–1998 w pracowni prof. Stanisława Słoniny oraz w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1999–2002; stypendysta w University of Humberside, Hull (Wielka Brytania), Wykłada na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Projektowania Przestrzennego od 2007; prodziekan Wydziału Rzeźby od 2008 do 2012. Wykładowca w Wyższej Szkole Artystycznej gdzie prowadzi zajęcia z Psychofizjologi Widzenia i Rzeźby. Obrona doktoratu w 2007. Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008. Profesor nadzwyczajny 2012, Habilitacja 2013, Uczestnik wielu wystaw. Organizuje i prowadzi warsztaty poświęcone sztuce w przestrzeni publicznej i site-specific. I miejsce w konkursie na wykonanie monumentalnych rzeźb i tablic do Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką. I miejsce w konkursie na pomnik Żołnierzy Poległych Na Misjach