2 Pracownia Rzeźby II – III rok

Pracownia Rzeźby II – III rok

(studia I stopnia) I-II rok

(studia II stopnia)

Prowadzący:

prof. An­to­nii Ja­nusz Pa­stwa

as. dr Ra­fał Rych­ter

 

Program pracowni:

Twórczość w zakresie rzeźby i rysunku.
Pracownia rzeźby dla studentów 2–5roku/dyplomująca/ do 2000roku prowadzona była przez prof. Stanisława Kulona i as. Jakuba Łęckiego. Od 2002r. pracownię prowadzi prof. Antoni Janusz Pastwa oraz asyst. dr. Rafał Rychter.

Pracownia ze swoim programem sytuuje się w szeroko rozumianym obszarze rzeźby. Jest otwarta zarówno na eksperyment jak i edukację czysto rzeźbiarską.

Program.
Zadanie stałe;
studium modela, zadanie obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z tym pojęciem. Zadanie przeznaczone dla studentów II roku przez okres jednego semestru. Lata starsze realizują własną koncepcję studium z możliwością użycia różnych materiałów i narzędzi/również elektronicznych

Zadania zmienne;

Zadania o różnej tematyce i czasie,mające mające otwierać wyobraźnię i budować szeroko rozumiany warsztat rzeźbiarsko – intelektualny.

Przykłady;
’’Dwoje ludzi’’-kontakt, brak kontaktu, emocje
’’Przenikanie’’- dotyczy zarówno sfery emocjonalnej jak i przestrzennej
’’Kościec’’ jako archetyp pojęć

W porze wiosennej studenci wyjeżdżają do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku gdzie realizują zadania plenerowe w nowym środowisku i nowej przestrzeni. Mogą tam używać lokalnych materiałów.

Nagrody;
2009rMarlena Zakrzewska-ZŁOTE DŁUTO za najlepszy dyplom na Wydz.Rzeźby
2009 Anna Rzeźnik I nagroda w konkursie na statuetkę prasową+realizacja
2010 Tomasz Górnicki-ZŁOTE DŁUTO
2010 Katarzyna Fober-II nagroda Bando Premio Internacionale di
Scultura Edgardo Manuzzi-Arcevia/Włochy/
2010 Paulina Antoniewicz III nagroda w konkursie’’Przytul mnie-idiom
bliskości’’
2010 Tomasz Górnicki wyróżnienie honorowe na Ogólnopolskiej Wystawie
Najlepszych Dyplomów w Gdańsku
Stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;Tomasz
Górnicki-2009–2010,Paulina Antoniewicz 2010–2011,Diana Grabowska-2012–2013
W 2010r.studenci pracowni realizowali własne projekty w Parku rzeźby nad
Wisłą zaś w 2011r. odbyła się II edycja zrealizowana przez pracownię

Wystawy indywidualne :

1972 – Galeria Rzeźby , Warszawa
1976 – Galeria ZPAP , Warszawa
1978 – Galeria „Krzywe Koło” , Warszawa
1980 – Galeria Antlantis , Duisburg , Niemcy
1987 – Galeria „Arsenał „
1991 – Galeria „Spicchi dell” Est” ,  Rzym
1994 – Galeria Centrum Sztuki STUDIO – Warszawa
1996 – „Mała Galeria” – Nowy Sącz
1998 – Galeria „Aula” – Warszawa
1998 – Galeria BWA – Ostrowiec Świętokrzyski
2001 – Centrum Kultury „Zamek” – Poznań
2005 – Muzeum Centrum Rzeżby Polskiej w Orońsku
2006 – Galeria Studio , Centrum Sztuki Studio . Wystawa pt. „Malarstwo Grzegorz Pabla , rzeźba  Antoniego Janusza Pastwy”
2007 – Festiwal Sztuki w Spoleto – Włochy . Prezentacja prac w ramach festiwalu z różnych dziedzin kultury
2007 – Instytut Kultury Polskiej w Rzymie, wystawa indywidualna
2008 – Galeria „Studio” Centrum sztuki „Studio”
2010 – Galeria BWA Białystok
2011 – Galeria Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie.
2012 – Galeria BWA Ostrowiec Świętokrzyski

Udział w wielu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Ważniejsze Nagrody :

1973–1 Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Pomnik Brandta – Orońsko
1977–1 Nagroda w Międzynarodowym Biennale Sport w Sztuce – Madryt
1978–1980 – Stypendysta Funduszu Kultury MkiS
1986–2 i 3 Nagroda w Olimpijskim Konkursie Sztuki
1996 – Nagroda Ministra Kultury
2002 – Nagroda Norwidowska w dziedzinie plastyki.
2004 – Złoty „ Wawrzyn Olimpijski” – specjalna nagroda Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dziedzinie sztuki.
2009 – Nagroda Brata Alberta
2011 – Srebrny Medal „Gloria Artis”
2012 – II Nagroda w konkursie na pomnik Staszica, Warszawa
oraz wiele innych nagród i wyróżnień.

Ważniejsze Realizacje :

1973 – Pomnik Brandta – Orońsko
1974 – „Ulisses” Villany – Węgry
1979 – Pomnik Wieniawskiego – Lublin
1981 – Pomnik Katyński ( z Adamem Myjakiem )
1997 – Pomnik Dowborczyka – rekonstrukcja – Warszawa
1999 – Grób Nieznanego Żołnierza – Częstochowa (realizacja wspólna z Adamem Myjakiem)
1999 – Statuetka „Złote Orły” za najlepszą reklamę , realizowana do dziś.
2002 – Kwadryga na frontonie Opery Narodowej ( realizcja wspólna z prof. Adamem Myjakiem)
2004 – Statuetka „Mecenas Kultury” , za wspomaganie kultury narodowej.
2007 – Statuetka „Mecenas Kultury Warszawy”
2008 – Statuetka „Dobroczyńca Kultury”, za wspomaganie kultury narodowej.
2009 – Film o AJ Pastwa „ Rzeźba uwięziona w czasie” wielokrotnie emitowany w TVP 1, Kultura i Polonia
2011 – Reliefy na gmachu Rezydencji Foksal, Warszawa
oraz popiersia i portrety znanych osób.