Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Rzeźby

2 Pracownia Rzeźby II – III rok

Pracownia Rzeźby II – III rok

(studia I stopnia) I-II rok  (studia II stopnia)

Prowadzący:

prof. Piotr Gaw­ron

as. dr Grze­gorz Wi­tek

Program pracowni

Program pracowni proponuje wnikliwe studiowanie natury. Natury będącej skarbnicą wszechwiedzy. Tematyka zadań oparta jest o pogłębione studium modela, często usytuowanego w zaaranżowanej przestrzeni. Celem tych ćwiczeń jest zrozumienia zależności człowieka, czasu, miejsca, przestrzeni. Celem zajęć jest dążenie do ukształtowania samodzielnej osobowości twórczej studenta. Jego świadomego kontaktu z naturą, która umożliwia mu odkrywanie nowych form, znaczeń, kształtów. Ponadto program zajęć zakłada zapoznanie studentów z możliwościami utrwalania wykonywanych ćwiczeń
w różnorodnych materiałach.

dr  Grzegorz  Witek
Wydawać by się mogło, że funkcja artysty i pedagoga są dokładnie przeciwstawne. Egocentryczny indywidualizm artysty zmusza go niejako do tworzenia własnej wizji otaczającego nas świata i narzucenia jej odbiorcy, podczas gdy rola pedagoga to rozwijanie spojrzenia krytycznego studenta, które ma go doprowadzić do buntu przeciwko wizji mistrza i stworzenia własnego obrazu rzeczywistości. Rola pedagoga w szkolnictwie artystycznym to oczywiście również przekazanie podstawowych zasad sztuki, uczenie posługiwania się warsztatem, odpowiedniego doboru materiału, lecz obowiązkiem nadrzędnym jest otworzenie oczu studenta, aby mógł on już sam zobaczyć otaczający go świat i przez własne, przez siebie stworzone dzieło pokazać go innym. Proces ten oczywiście osadzony jest w czasie, lecz nie ma chyba większego dla pedagoga sukcesu niż stopniowa metamorfoza studenta w niezależnego i oryginalnego twórcę. Sztuka od zarania naszej cywilizacji pomaga nam zobaczyć i zrozumieć nasz świat. Wspólne europejskie dziedzictwo artystyczne, od antycznej Grecji i Rzymu, poprzez rzeźby romańskie, gotyckie katedry, humanizm Renesansu, aż po Sztukę XXI wieku, to nie tylko zbiór dzieł sztuki,
ale również świadectwo ludzkich prób znalezienia odpowiedzi na zawsze dręczące nas pytanie – Kim jesteśmy? Skąd przyszliśmy? Dokąd zmierzamy?
prof. Piotr Gawron